CSALÁDI VISZÁLY

Mózes felesége, Cippóra a két fiával együtt apjánál, Midián papjánál maradt az egyiptomi csapások ideje alatt. Miután Izráel letelepedett a Sínai-hegynél, Jetró elvitte Cippórát és a gyermekeket Mózeshez. Cippóra észrevette, mennyire kimerültnek látszik Mózes, és ezt apjának is megemlítette. Jetró alaposan megfigyelte Mózes vezetési módszerét, és egy szervezeti változtatást javasolt: nevezzen ki Mózes elöljárókat az ezres, százas, ötvenes és tízes csoportok élére. Továbbá azt is tanácsolta, engedje meg nekik, hogy kisebb jelentőségű ügyekben ítélkezzenek. A nagyobb horderejű ügyeket pedig Mózes terjessze Isten elé. Ő ezt elfogadta, így a kiválasztott férfiak „ítélik vala a népet minden időben" (2Móz 18:13-26). Később azonban ez irigységet és féltékenységet szült Mirjám és Áron szívében.

Olvassuk el 4Mózes 12. fejezetét! Milyen torz jellemvonások ütköztek ki Mirjámban és Áronban? Bűnük milyennek tűnik, szemben Mózes magatartásával és jellemével? E szomorú történet alapján vajon hogyan tekint Isten az ilyen elítélendő viselkedésre?

4Móz 12:1 versében az eredeti héber szövegben a „szólának" ige egyes számban és nőnemben szerepel, ami azt jelzi, hogy Mirjám volt az, aki az 1. vers után következő vádakat felhozta. Mirjám féltékenységből azzal vádolta Cippórát, hogy ő vette rá Mózest a Jetró által javasolt bírák kinevezésére. Majd kúsitának is nevezte, talán sötét bőre miatt, holott Cippóra valójában midianita volt, Ábrahámnak Ketúrától született fia, Midián leszármazottja. A midianiták is az egy igaz Istent imádták. A kúsita gúnyos elnevezés onnan is eredhetett, hogy a Sínai-hegytől, valamint az arábiai Akabai-öböltől keletre elterülő területen több kúsita törzs is élt a midianiták között. Ezért mindkét névvel illethették, mint ahogy ma egy német származású, de már az Egyesült Államokban született embert is nevezhetünk németnek, de amerikainak is. Valószínűbb azonban, hogy Mirjám gúnyosan használta ezt a kifejezést.

Mirjám és Áron komolyan hitt Istenben, és mindketten hatalmas csodáknak lehettek tanúi, mégis nagyon csúnya viselkedésnek engedtek teret. Vizsgáljuk meg saját szívünket! Milyen helytelen magatartásformától kell megszabadulnunk, mielőtt azok lelki romlásunkat okoznák?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: