A VEZETŐKRE HÁRULÓ NYOMÁS

Amikor Izráel olyan hamar visszatért a bálványimádáshoz és az aranyborjú előtt hajlongott, Mózes könyörgött Istennek, hogy bocsásson meg nekik, „ha pedig nem – mondta – törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál" (2Móz 32:32).

Később azonban mit tett Mózes, amikor látta, hogyan sír a nép, ki-ki saját sátra előtt, így kiáltozva: „Kicsoda ád nékünk húst ennünk" (4Móz 11:4)? Miért volt indokolatlan a viselkedése? Hol látjuk kiütközni e nagyszerű vezető emberi mivoltát? 10–15. versek

Olvassuk el 4Móz 11:21-23 verseit! Hogy nyilvánult meg ismét Mózes emberi természete?

Mózes elkövetett hibákat, és alkalmanként a bizalma is megingott, pedig az Úr igyekezett enyhíteni a számára túl nehéznek tűnő terhein azáltal, hogy kijelölt 70 vént, akik munkájában segítették (16–17. versek). A 70 férfi valami hasonlót tapasztalt ahhoz, amit Krisztus tanítványai éltek át pünkösdkor, amikor a Lélek leszállt rájuk – csak a vének „prófétáltak". Így részesítette őket tisztességben az Úr az egész nép előtt.

„Ezen emberek kiválasztására sosem lett volna szükség, ha Mózes megélt hite megfelelt volna azoknak a bizonyítékoknak, amelyek támogatásával tanúbizonyságot tett Isten hatalmáról és jóságáról. Mózes azonban annyira felnagyította saját terheit és szolgálatait, hogy majdnem szem elől tévesztette azt a tényt, hogy ő csak eszköz, amellyel Isten munkálkodik. Nem volt megbocsátható a legkisebb mértékben sem, hogy ezt megengedte magának, mert éppen a zúgolódás lelkülete volt Izráel átka" (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 341. old.)

Olvassuk el gondosan 4Móz 11:20 versét! Az Ige ezt írja Izráel népéről: „megvetettétek az Urat, aki közöttetek van". Az Úr megvetése nem nyílt hitehagyást, vagy Isten létének tagadását jelentette, és nem is azt, hogy valakinek a nevét kihúzzák a gyülekezeti névsorból. Mi a tanulság ebből az esetből, hogy mennyire könnyen becsaphatjuk magunkat, ha azt hisszük, jó a kapcsolatunk Istennel?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: