„LÉGY NÉKÜNK SZEMÜNK GYANÁNT"

Sára halála után Ábrahám újraházasodott. Ketúrá több fiút is szült neki, egyiküket Midiánnak hívták (1Móz 25:1-6). Jetró (aki Réhuel, illetve Reuél [Isten barátja] néven is szerepel a Bibliában), miután Mózes feleségül vette lányát, Cippórát, Mózes apósa lett. Jetró Midián papjának tisztét töltötte be (2Móz 18:1) és az igaz Istent szolgálta (12. vers). Midián egyéb leszármazottai elfordultak Ábrahám Istenétől, és pogány bálványokat imádtak; gyakran harcba is keveredtek Izráellel.

4Móz 10:29-32 szerint Mózes milyen kéréssel fordult Hóbábhoz, Jetró fiához? Mit válaszolt Hóbáb?

Mózes nem kért tanácsot Istentől, mielőtt megpróbálta volna Hóbábot rábírni arra, hogy maradjon Izráel népével. Nem volt kielégítő Isten jelenléte, amely nappal felhőoszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban vezette a vándorló népet keresztül a pusztaságon? Mózes emberi gyengesége ütközik ki abban, amikor visszariad az előtte álló kihívásoktól, és elfeledkezik arról, hogy Isten, aki megnyitotta előttük a Vörös-tengert, képes a pusztaságban is utat készíteni nekik, és élelemmel és vízzel ellátni őket.

Olvassuk el Mt 26:36-43 verseit! Mit árulnak el ezek az igék Jézus emberi természetéről?

Olykor még Megváltónk is érezte, hogy szüksége van emberek együttérzésére és bátorítására. Bár minden tanítványát szerette, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz különösen közel állt. A Gecsemáné kertben arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte, de hiába. A megdicsőülés hegyén ugyanez a hármas volt jelen, és szintén elaludtak az imádkozás helyett. Isten azonban elküldte a mennyből Mózest és Illést, hogy bátorítsák Krisztust: csak haladjon tovább önmaga engesztelő áldozatként való bemutatása felé (Lk 9:28-31). „Most a menny elküldte követeit Jézushoz; nem angyalokat, hanem embereket, akik elszenvedtek fájdalmat, bánatot, és együtt tudtak érezni a Megváltóval földi életének próbájában. Mózes és Illés Krisztus munkatársai voltak. Vele együtt sóvárogták az emberiség megváltását… A világ reménye, minden emberi lény üdvössége volt beszélgetésük lényege" (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 357–358. old.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: