EZÜST JELEK

Az ókorban Izráelben kétféle kürtöt használtak: a közönséges kosszarvból készült kürtöt (ez a sófár), és a két ezüstkürtöt, amely a szent sátor felszereléséhez tartozott, és csak a papok fújhatták meg (4Móz 10:8). Az utóbbi ötvös munkája volt: egy-egy darab fémből készítették.

4Móz 10:1-10 versei szerint mely alkalmakkor fújták meg e kürtöket? Milyen lelki tanulságot vonhatunk le mindebből?

Az ezüstkürtök megszólaltatásának mindig gyakorlati jelentősége volt; „szent" eseménynek számított. Háborúban például arról biztosította őket, hogy „emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől" (9. vers). A kürtök megszólaltatása lesz „néktek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt, [hogy] Én vagyok az Úr, a ti Istenetek" (10. vers).

Milyen különleges, az Úr a vezetését, útmutatását és jelenlétét bizonyító jeleken kívül ezeket a kürtöket is felhasználta arra, hogy emlékeztesse Izráelt: velük van és gondoskodik róluk! Látható (felhő- és tűzoszlop) és hallható (kürtök) jelek által folyamatosan biztosította őket útmutatásáról és jelenlétéről.

Ma nincs előttünk a felhő, a tűz, nem halljuk a kürtöket sem, hogy emlékeztessenek Isten vezetésére és jelenlétére. Rendelkezésünkre áll viszont az Újszövetség, amely kinyilatkoztatja, hogy mit tett értünk Isten Jézus személyében, valamint biztosít szeretetéről, amit Izráel még nem érthetett meg teljes egészében. Ők ugyanis csak az előképeket, az árnyékot ismerhették, mi pedig a valóságot, vagyis Isten szeretetét úgy, ahogyan az a kereszten megnyilvánult.

Mit szeretnénk inkább: hallani az ezüstkürtök felharsanását, vagy ismerni annak szeretetét, jellemét és gondoskodását, „aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig" (Fil 2:6-8)?

1Kor 15:52 verse alapján, melyik az a trombitahang, amit feltétlenül szeretnénk meghallani? Miért?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: