TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Kövessük nyomon a „kézrátétel" ókori zsidó szokását! Lényegében mi volt a jelentősége? 1Móz 48:8-9, 13-14, 17-20; 4Móz 27:18-23; Mt 19:13-15; ApCsel 13:1-3

„A zsidók számára ez az eljárás jelentős volt. Amikor a zsidó apa gyermekeit megáldotta, ünnepélyesen fejükre helyezte kezét. Amikor az állatot odaszánták áldozatul, akkor az áldozatot bemutató, papi tekintéllyel felruházott egyén kezét az áldozat fejére helyezte. És amikor az antiókhiai hívő gyülekezet szolgái rátették kezüket Pál és Barnabás fejére, e cselekménnyel kérték Istent, adja áldását a különleges munkára kiválasztott és elhívott apostolokra.

Később a kézrátétellel való felszentelés szertartásával visszaéltek; indokolatlan fontosságot tulajdonítottak e cselekménynek, mintha azokra, akik ilyen felszentelésben részesültek, rögtön valamilyen erő áradna, mely azonnal bármely lelki munkára képesíti őket. A két apostol kiválasztásánál semmilyen feljegyzés sem utal arra, hogy a kézrátétel puszta cselekvése által valamilyen külön erőben részesültek volna" (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 108. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Gyülekezetünk lelkésze milyen szempontból tölt be a lévitákéhoz hasonló szerepet? Mit tehetünk azért, hogy a lelkészt támogassuk ebben?

2. Az adakozás hogyan hat Istennel való kapcsolatunkra? Milyen vonatkozásban mondhatjuk jövedelmünk egy részének visszaadását hitkérdésnek, istentiszteletünk részének? Miért olyan fontos bőkezűen adakozni?

3. Mit tett meg értünk Jézus a kereszten, amire mi képtelenek volnánk? Miért kellett Jézusnak meghalnia? Vajon életünk megreformálása, a törvény betartása és mások feltétel nélküli szeretete nem lenne elég ahhoz, hogy Isten elfogadjon?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az ókori Izráel istentiszteletének formái különböztek attól, amit „a világ pusztaságában" élő mai egyház gyakorol, de lényegét tekintve ugyanaz. Anyagi javaink odaszánása, a kereszt jelentőségéről való elmélkedés, az imádság, a bennünk lakozó Szentlélek világosságának bemutatása és életünk maradéktalan átadása az Úrnak mind-mind ugyanarról a biblikus hitről tanúskodik.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: