A LÉVITÁK FELSZENTELÉSE – 2. RÉSZ

„Mert bizony nékem adattak ők Izráel fiai közül; mindazok helyett, akik az ő anyjuk méhét megnyitják; Izráelnek elsőszülöttei helyett vettem őket magamnak" (4Móz 8:16).

Figyeljük meg, milyen hangsúlyosan fogalmaz az Úr a léviták különleges elhívása kapcsán: „nékem adattak"! (Az új protestáns fordítás így írja: „egészen az én tulajdonaim ők" – a fordító megjegyzése.) A héber pedig ismétléssel emeli ki még jobban, hogy milyen komolyan veszi az Úr elhívatásukat: „nékem adattak, nékem adattak".

Olvassuk el 4Móz 8:19 versét! Mit jelent ez a kifejezés: „engesztelést végezzenek Izráel fiaiért"? Hogyan kell ezt értelmeznünk a kereszt fényében? Róm 5:11; Zsid 9:25-28

A kutatók véleménye megoszlik e kifejezés pontos értelmezését illetően. Az engesztelés itt nyilván nem azt jelenti, hogy meg kellett volna halniuk mások bűneiért, mint ahogy a Mózes harmadik könyve 16. fejezetében szereplő bűnbak sem halt meg, amelyről szintén azt írja az Ige: „engesztelés legyen általa" (3Móz 16:10). A bűnbakot, ami Sátán jelképe volt, nem áldozták fel, így engesztelést sem tudott szerezni, amennyiben az engesztelést, mint helyettesítő áldozatot értjük.

Nyilvánvaló, hogy az „engesztelést végezzenek" kifejezés ebben az összefüggésben sokkal tágabban értelmezendő, mint általában. Ebben az esetben a választ ugyanabban a versben találjuk, amely ezt írja: a léviták megmentik a népet a csapástól azzal, hogy végzik szolgálatukat Izráelért. Vagyis, szolgálatukkal segítenek megvédeni Izráel népét Isten haragjától, amivel szembesülniük kellene, ha a szent helyhez közelednének (4Móz 8:19).

A léviták tehát a papokhoz hasonlóan olyasmit tettek a népért, amit ők maguk nem tudtak volna elvégezni önmagukért. Ilyen tágabb vonatkozásban érthetjük tehát, hogy engesztelést végeztek a népért.

Természetesen mi nem végezhetünk „engesztelést", feladataink hűséges végzésével mégis hogyan munkálkodhatunk másokért, a lévitákhoz hasonlóan? Mit teszünk azért gyülekezetünkben, hogy előrevigyük az egyház munkáját és küldetését?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: