TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Minden reggel első dolgotok legyen magatokat Istennek felajánlani. Így imádkozzatok: 'Fogadj el Uram, a te tulajdonodnak! Összes tervemet lábaidhoz teszem. Használj fel ma is szolgálatodra! Maradj velem s engedd, hogy minden munkámat tebenned végezzem!' Ez mindennapi kötelességetek legyen. Minden egyes reggel újból szenteljétek magatokat az Úrnak. Összes terveteket néki rendeljétek alá, hogy megvalósítsátok vagy feladjátok, ahogy gondviselése akarja. Így adjátok át, ajánljátok fel Istennek napról napra életeteket, hogy az mindinkább átalakuljon és hasonlóvá legyen Krisztus életéhez" (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 20. kiad. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 53. old.).

„A körülmények elszakíthatnak egymástól barátokat. A széles tenger háborgó hullámai köztük és köztünk csapkodhatnak. De semmilyen körülmény, semmilyen távolság nem választhat el bennünket a Megváltótól. Bárhol vagyunk, Ő mellettünk van, hogy támogasson, megőrizzen, védelmezzen és bátorítson. Krisztus jobban szereti megváltottait, mint az anya gyermekét. Kiváltságunk, hogy megnyugodjunk szeretetében, és ezt tudjuk mondani: 'Bízni fogok Őbenne, mert Ő életét adta értem" (Ellen G. White: A nagy orvos lábnyomán. 2. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 43. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Mindnyájan tudjuk, milyen veszélyes, ha annyira belemerülünk az evilági dolgokba, hogy közben szem elől veszítjük valódi otthonunkat. Vajon annyira hatalmába keríthet a menny utáni vágyakozás is, hogy kibújunk földi kötelességeink teljesítése alól? Ha igen, hogyan? Hogyan őrizhetjük meg a megfelelő egyensúlyt ebben a kérdésben?

2. Beszélgessünk a csoportban olyan esetekről, amikor valaki kárt szenvedett vagy okozott! Hogyan lehetett megoldani a problémát? Milyen tanulságokat vonhatunk le a történtekből? Hogyan lehet kezelni a helyrehozhatatlannak, megbocsáthatatlannak tartott helyzeteket?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az Úr azt szeretné, ha népe boldogan, békességben élne. Csak úgy lehetünk fizikailag és lelkileg is egészségesek, ha szeretettel engedelmeskedünk Teremtőnk törvényeinek, bensőséges kapcsolatot ápolunk házastársunkkal, jó viszonyban vagyunk embertársainkkal, és naponta alárendeljük magunkat az Atya akaratának. Ez nem azt jelenti, hogy életünk mindig köny-nyű lesz a bűnös földön, de sokkal jobb, ha az Ő ösvényein járunk.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: