AZ ÁRONI ÁLDÁS

„Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked" (4Móz 6:24-26).

Miután gondosan átolvastuk a fenti áldást, válaszoljunk a következő kérdésekre:

Milyen utalást találunk ebben Isten természetére vonatkozóan? Mt 28:19

Hogyan mutatja be ez az imádság azt, hogy Izráel teljes mértékben Istentől függ? Jn 15:5

Milyen jelentőséggel bír az a tény, hogy a papoknak kellett elmondani ezt az imát a népért? Zsid 7:25

Több érdekesség is rejlik ebben az imában. Például minden sora Isten személyes, szövetségi nevével kezdődik (Jahve, az Úr). Továbbá egyes szám első személyben szólítja meg a közösséget, vagyis mindenkihez külön-külön, egyénileg szól. Mindenkinek tudnia kellett, hogy kifejezetten számára mit jelent ez az áldás. Vagyis tekintet nélkül arra, hogy Izráel népe egy közösség volt, mindenkinek egyénileg kellett kapcsolatban állnia az Úrral. Izráelnek ekkor még nem volt Szentírása. Az Úr áldásait cselekedeteiből láthatták: megszabadította őket a rabszolgaságból, átkeltek a Vörös-tengeren, gondoskodott ételükről-italukról. Megtartó hatalmát láthatták a szent sátorban megnyilvánuló dicsőségben, mint ahogy abban is, hogy a szertartások során felajánlott égőáldozatok, a tömjén és a hétágú gyertyatartó éjjel-nappal égtek.

Világos bizonyíték ez arra, hogy az ótestamentumi vallás is teljes egészében a kegyelemről szólt (Gal 3:7-14; Zsid 4:1-2). A harmadik sor arról biztosítja a hívőt, hogy Isten mosolyogva, és békével tekint rá (lásd Mt 11:28-30).

Miként tapasztaltuk már a fenti áldásokat saját életünkben? Milyen dolgokat teszünk, amelyek megnehezítik ezeknek az áldásoknak a valóra válását? Milyen változtatásokat kell véghezvinnünk, még ha fájdalmas is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: