TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Isten szentségének témája ezüstfonálként húzódik végig a Szentíráson. Határozzuk meg, mit értünk Isten szentsége alatt! Hogyan viszonyuljon hozzá a hívő ember? 2Móz 28:36; 3Móz 11:44-45; Ézs 6:1-7; Zsid 12:14; 1Pt 1:15-16

„Az angyalok egymással összhangban munkálkodnak. Minden mozdulatukat tökéletes rend jellemzi. Minél pontosabban utánozzuk az angyali seregek összhangját és rendjét, annál eredményesebb lesz az angyalok értünk végzett munkája. Azonban ha nem látjuk szükségesnek az összehangolt cselekvést, és munkánkban rendetlenek, fegyelmezetlenek, szervezetlenek vagyunk, akkor a tökéletes szervezettségben, rendben munkálkodó angyalok nem sokat tehetnek értünk. Szomorúan elfordulnak tőlünk, mert nem kaptak felhatalmazást arra, hogy áldásukat adják a zűrzavarra, a széthúzásra és a szervezetlenségre. Akik tehát vágynak a mennyei angyalok segítségére, azoknak összhangban kell tevékenykedniük velük. Akik felülről való bölcsességgel akarják véghezvinni erőfeszítéseiket, törekedjenek a rendre, a fegyelemre és az egységben végzett munkára, és akkor Isten angyalai is együtt tudnak majd működni velük" (Ellen G. White: Testimonies to Ministers. 28. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Beszélgessünk a szervezett egyház kérdéséről! Miért van az, hogy egyesekben ellenérzést vált ki ez a gondolat? Miért annyira fontos mégis? Ugyanakkor milyen lehetséges problémák járhatnak vele? Miért tudunk eredményesebben működni szervezett keretek között, noha lehetnek gondjaink?

2. Beszélgessünk a csütörtöki kérdésre adott válaszainkról! Készítsünk listát arról, mi a szent, és mi a közönséges! Honnan tudhatjuk, mi a különbség a kettő között? Hogyan befolyásolja egy-egy ország kultúrája vagy a neveltetésünk az ilyen dolgok értelmezését? Például: lehet-e az is a szent és a közönséges keveredése, ha hitünkkel összemossuk a darwini természetes kiválasztódás elvét?

ÖSSZEFOGLALÁS: Istenünk a rend Istene. Amikor a pusztában, a Sínai-hegy lábánál összegyűltek a törzsek, az Úr a szent sátor körül helyezte el népét. Először hadrendbe állította őket, majd meghatározta minden törzs helyét a táborban és a felvonulási sorrendben. A léviták, akiknek sátrai mintegy védvonalat alkottak a szent sátor körül, határozott utasításokat kaptak arra vonatkozóan, hogyan kell azt szállítani, majd újra felállítani. A szent Isten ott lakozott népe között vándorlásuk egész idején.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: