ELHÍVÁS A SZOLGÁLATRA

Isten azt kérte, hogy minden izraelita elsőszülöttet neki szenteljenek (2Móz 13:2, 12–15). A szolgaságból való szabadulás és az egyiptomiak elsőszülötteinek halála emlékére, illetve annak emlékére kellett ezt megtenniük, hogy saját elsőszülötteik életben maradtak a vér jele alatt.

Istennek adni elsőszülöttünket? Ez nem kis dolog! Milyen tanulságot kell levonnunk ebből arra vonatkozóan, hogy mennyivel tartozunk az Úrnak megváltásunkért és szabadításunkért? Ha ebben az összefüggésben gondoljuk át, miért olyan nagy bűn a büszkeség és az önelégültség?

A Sínai-hegynél az Úr egy változtatást jelentett be valamennyi izraelita elsőszülöttre vonatkozóan: helyüket a továbbiakban a léviták töltik be (4Móz 3:12-13). Ennek megvalósítása érdekében Izráel népéhez hasonlóan a lévitákat is össze kellett számolni, annál is inkább, mivel ez korábban még nem történt meg. Mózesnek azt mondta az Úr, hogy számlálja meg a lévita fiúkat, férfiakat egyhónapos kortól felfelé (14–15. versek). A következő lépésben – hogy a csere egyértelmű legyen – Mózes az egyhónaposnál idősebb, elsőszülött férfiakat illetve fiúkat számolta meg. Ők összesen 22 273-an voltak, azaz 273-mal többen, mint a léviták.

Mit kellett tennie ennek a 273 izraelitának a megváltásukért?

Az Úr még Áronnak, pap fiainak és azok leszármazottainak is odaszentelte a lévitákat, hogy segédkezzenek az istentiszteleti szertartásokban és a szent sátor rendben tartásában. Bizonyos értelemben a pusztában vándorló egyház szolgálatára kapták elhívásukat. Miután a héberek megérkeztek az Ígéret Földjére, a léviták továbbra is végeztek különféle feladatokat a szent helyen (1Krón 23:27-32). A törzsek között szétszóródva élő léviták tanítók (2Krón 17:7-9) vagy bírák (2Krón 19:8-11) lettek, az Úr útjaira igazgatták a népet.

E helyettesítő szertartások mennyiben voltak előképei Jézus helyettünk vállalt kereszthalálának (Jn 3:16)? Mit jelent az, hogy Jézus feláldozta magát helyettünk? Hogyan változtatja meg az életünket ez a tudat?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: