„ZÁSZLÓIK SZERINT"

„És cselekedének Izráel fiai mind aszerint, amint parancsolta volt az Úr Mózesnek: akképpen járának tábort, az ő zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az ő nemzetsége szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint" (4Móz 2:34).

Olvassuk el Mózes negyedik könyvének 2. fejezetét! Ezt nevezhetjük igazán megszervezett vallásnak! Mi válik kifejezetten szembetűnővé az izraelitáktól elvárt életmóddal kapcsolatban?

Izráel életét nagyon precíz szervezeti rend jellemezte, ami abból is látszik, hogyan írta elő Isten a tábor elrendezését, és azt, hogy hol állítsák fel az emberek a sátraikat. A héberek tábora három fő részből állt, és mindegyiknek megvolt a helye a táboron belül. Az elhelyezés a családi és törzsi kötelék alapján történt.

Az Úr pontosan meghatározta a törzsek elhelyezkedését is. Mindegyiknek saját zászlaja alatt kellett menetelnie és táboroznia. Semmit nem bíztak a véletlenre. Az Úr nagy gonddal és részletességgel rendelkezett a nép megszervezéséről. Noha egy nép voltak, a családokat összetartó, ugyanakkor egymástól megkülönböztető kötelékek mégsem szakadtak el.

Olvassuk el 4Móz 2:34 versét! Mit árul el ez az ige arról, hogy az Úr meghagyta a különböző törzsek sajátságos és egyedi voltát? Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből magunknak?

Miért olyan fontos ma is az egyházszervezet? Mi történne akkor, ha mindenki azt tehetné, ami neki tetszik? Zűrzavar és csalás ütné fel a fejét. Miért? Hogyan hat a lelki életünkre az a tudat, hogy egy szervezett egyházhoz tartozunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: