A HADSEREG MEGSZERVEZÉSE

Miután csodálatos módon megszabadultak Egyiptomból, Izráel népének sokasága a Sínai pusztájába özönlött. Letáboroztak a hegy körül, és ott hallották Isten hangját, amint kinyilatkoztatta akaratát (2Mózes 20). Isten hatalmának e hihetetlen megnyilvánulása dacára egyesek eltévelyedtek, és az aranyborjút imádták (2Mózes 32). A bukás után megtért nép egy bizonyos időt szánt arra, hogy elkészítse a szállítható szentélyt (2Móz 25:8). A munkát a második év első hónapjának első napján fejezték be (2Móz 40:17). A következő hónapban Isten még alaposabb szervezeti rend kialakítására törekedett soraik között (4Mózes 1), mint amilyen korábban volt. Mózes negyedik könyve ennél az újraszervezésnél veszi fel annak a szent történetnek a fonalát, amely arról szól, Isten hogyan munkálkodott szövetséges népének életében.

4Móz 1:2-3 versei alapján milyen népszámlálás elvégzésére kérte az Úr Mózest és Áront? Mi volt ezzel a célja?

Izráel népe nem volt kimondottan harcos nemzet. Általában juhtenyésztéssel, kecsketartással foglalkoztak (1Móz 47:3). Nemrég még rabszolgasorban éltek, nem voltak fegyvereik és nem kaptak harci kiképzést sem. Ezért különösnek tűnhet, hogy az Úr katonai csapatokat szervez belőlük. Szem előtt kell azonban tartanunk, hogy az izraeliták feladatai közé tartozott a Közel-Kelet leggonoszabb és legromlottabb népeinek kiűzése, beleértve az emoreusokat és a kanaánitákat is. Izráelnek kellett végrehajtania e nemzeteken Isten ítéletét, mivel gonoszságuk betöltötte a mértéket (1Móz 15:14-16). Izráelben immár teokrácia volt, vagyis a nemzet közvetlenül Isten irányítása alatt állt, egységes népet, hatalmas hadsereget alkotva vándoroltak.

Olvassuk el 1Móz 15:14-16 verseit (lásd még 5Móz 9:5)! Mire utalnak ezek az igék? Mennyiben segítenek jobban megérteni Izráelnek az emore-usokkal vívott harcait?

Ábrahám idejében Isten hosszútűrése folytán nem engedte elpusztítani az emoreusokat. „Az emoreusok szembehelyezkedtek Isten törvényével. Nem hittek az Úrban, mint az élő, igaz Istenben, de közöttük is akadtak néhányan, akik jóra törekedtek, és e kevés emberért hosszan tűrt az Úr" (SDA Bible Commentary. Ellen White megjegyzései. 1. köt. 1093. old.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: