A BIBLIA TANULMÁNYOZÁSA PALLÉROZZA AZ ELMÉT

„Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen" (Róm 15:4).

„Nincs más, ami olyan kiszámíthatóan pallérozná az elmét, mint a Biblia tanulmányozása. Nincs még olyan könyv, ami úgy felemelné a gondolatokat, erősítené képességeinket, mint a Biblia széleskörű, nemesítő igazságai. Isten Igéjét kellőképpen tanulmányozva az emberek olyan széles látókörre, nemes jellemre tehetnének szert, amilyennel ma kevesen rendelkeznek… Az Isten Igéjének tanulmányozására és az imádkozásra szánt idő százszorosan megtérül.

Isten Igéje az élő mag, és amint ez a mag elménk talajába kerül, szorgalmasan kell ápolnunk fejlődésének egymást követő szakaszaiban. Hogyan? Miután imádkozva vettük az Igét, ápolni és a hétköznapi életünkben gyakorolni is kell azt. Fel kell nőnie, és először szárat, utána csövet, majd a kukoricát megérlelve, termést is kell hoznia.

A Bibliát nem elég úgy olvasni, mint más könyveket. Csak akkor érthetjük meg igazán, ha a Szentlélek hat a szívünkre. Az Igét ihlető Léleknek kell az olvasót is megihletnie…

Az Ige egyszerű olvasása nem jár olyan eredménnyel, mint amit a Menny eltervezett. A Bibliát tanulmányozni, szívünkben melengetni kell. Szellemi erőfeszítés nélkül nem juthatunk el Isten ismeretére. Szorgalmasan tanulmányoznunk kell a Bibliát, Istentől kérve a Szentlélek segítségét, hogy megérthessük az Igét. Nézzünk egy verset, és teljes figyelmünkkel koncentráljunk arra, hogy biztosan megértsük azt a gondolatot, amit Isten abba a versbe rejtett. Addig időzzünk el annál a gondolatnál, amíg sajátunkká nem válik…

Isten Igéje az élet kenyere. Aki az Igével él, minden tette és jellemtulajdonsága részévé teszi azt, Isten erejében megerősödik. Halhatatlan erőt talál benne, ami tapasztalatait egyre tökéletesebbé teszi, és örök örömöt ad" (Ellen G. White: Lift Him Up. 111. old.).

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: