A keresztény élet útja

Pierre Laplace, a XVIII–XIX. században élt gondolkodó írt egy könyvet a bolygók mozgásáról. A Celestial Mechanics (Égi mechanika) címet adta neki, és egy példányt személyesen juttatott el Napóleonnak. A császár már korábban értesült arról, hogy a könyv sehol nem említi Istent; ezért amikor átvette, megjegyezte: „Laplace úr, nekem azt mondták, hogy ön ezt a nagy könyvet a világegyetem működéséről írta, de meg sem említette annak Teremtőjét". Laplace rendíthetetlen maradt: „Nincs szükségem rá, hiszen Isten léte csupán hipotézis".

Ez a történet jól példázza a „modern kort", amelyben a logikát, az értelmet és a tudományt tekintik minden igazság alapjának. E nézet szerint a valóság elemei képletekre, törvényekre és tudományos jóslatokra vezethetők vissza. Ha pedig valami nem magyarázható meg logikusan, értelemszerűen és tudományosan, az már nem is létezik.

Az utóbbi években azonban a visszájára fordult e gondolkodás. Az emberek már nem hiszik, mégpedig jogosan, hogy minden racionálisan megmagyarázható volna. Van ugyanis a lényünkben valami, amire semmilyen képlet, kémcső vagy tudományos törvény nem adhat magyarázatot.

Ez a visszahatás az élet minden területére kiterjedt, beleértve a vallást is. Mindazonáltal, mint a legtöbb reakció, ez is túl messzire ment. Eljutott egészen addig, hogy már kiszorítja, illetve figyelmen kívül hagyja a tantételbeli igazság fogalmát. Ennek értelmében hangoztatják, hogy nem a tanítás vagy a tantétel a fontos, hanem a tapasztalat. Csak az számít, mit köszönhetünk most a hitünknek. Ahelyett, hogy azt mondanák: „Számtalan érvet sorakoztathatunk fel a Jézus Krisztusban és a megváltásban való hit mellett", az irányzat követői (ismét visszahatásként) így bátorítanak: „Csatlakozz hitközösségünkhöz! Járjunk együtt a bizalom és az elkötelezettség útján!"

Nos, ez nem feltétlenül rossz. Hiszen nem azt mondta Jézus, hogy igazsága kézzelfogható és gyakorlati eredményeket hoz életünkben (Jn 8:32)? Dehogynem. Az igazság nemcsak a tantételek és bibliaszövegek ismeretét jelenti, hanem olyasvalami, ami hat a hívő személyes életére is. A hit befolyásolja a lelki életet és azt, hogyan viszonyul az ember a hétköznapok kihívásaihoz. Hitünknek van egy gyakorlati, életünket megváltoztató vetülete is, amit semmi szín alatt nem szabad megtagadnunk vagy rossz fényben feltüntetnünk. Ugyanakkor a tapasztalat szerepe sem nyomhatja el a helyes bibliai tanítások fontosságát.

E negyedévben megvizsgáljuk hitünk két oldalát: a tantételeket és a tapasztalatot. Tanulmányainkban a keresztény hit tizenhárom lényeges témájára összpontosítunk, tizenhárom alapvető tanításra. Fontosnak tartjuk e tanulmányokban megőrizni az egyensúlyt hitünk alapjainak helyes bibliai értelmezése és aközött, ahogy ezek az életünket befolyásolják. Reméljük, hogy a negyedév végére nemcsak jobban értjük majd e témákat, hanem a keresztény tapasztalatokat illetően is gazdagodunk. A leckék nem csupán az igazságról szólnak, hanem „az igazságról, úgy, ahogy az Jézusban van", hiszen Ő a hitünk Alfája és Omegája. 13 különböző kérdést veszünk sorra, amelyek egy Személyre irányítják a figyelmet, Jézusra, akiben „élünk, mozgunk és vagyunk" (ApCsel 17:28).

Reinder Bruinsma Hollandiában született, és hosszú pályafutása alatt különféle tisztségeket töltött be az egyházban, többek között a Transzeurópai Divízió titkára is volt. Közel húsz könyvet írt, amelyek közül néhányat több nyelvre lefordítottak. E tanulmány megírásának idején a Holland Unió elnökeként szolgált.

Clifford R. Goldstein szerkesztő

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: