TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Az Ellen G. White írásaival szembeni ellenállásnak vagy közönyösségnek általában a következő okai vannak: 1) ha valaki nem olvassa eleget írásait, nem ismeri fel, és nem érti meg átfogó, kiegyensúlyozott tanácsait; 2) nem értelmezi helyesen az Ellen White írásai és a Szentírás közötti kapcsolatot; 3) nem ismeri az Istentől származó ihletés valódi természetét; 4) az adott tanáccsal kapcsolatban nem tulajdonít jelentőséget az idő és a hely tényezőjének; 5) nem ismeri el, hogy Ellen White tanácsai ma is érvényesek; 6) nem ismeri el, hogy az Úr elegendő bizonyítékot ad az őszinte szívű emberek meggyőzésére, mégsem távolít el mindent, ami kételkedésre adhatna okot; 7) nem kész lemondani kedvenc szokásáról, ami ellentétben áll az Ellen White írásaiban szereplő tanácsokkal.

A Prófétaság Lelkével kapcsolatos legtöbb ellenállás megszűnne, ha 1) sokan az általuk kiválasztott, kedvenc mondatokat vagy bekezdéseket nem használnák husángként, mások fejbe verésére; 2) ha mindenki saját magára alkalmazná a tanácsokat, ahelyett, hogy másokra próbálná ráerőltetni azokat; 3) ha nem idéznénk Ellen White-ot anélkül, hogy megadnánk az idézet forrását (túl sok nem tőle származó mondás forog közszájon); 4) ha nem tárgyalnánk úgy egy témát, hogy nem tanulmányoztunk át mindent, amit arról írt (a részleges ismeret veszélyesebb lehet, mintha semmit sem tudnánk); 5) ha elismernénk, hogy a látomások és utasítások megbízhatóságához semmi köze nincs annak, hogy az emberek nem hajlandók az Ellen White által adott tanácsok szerint élni, vagy azokat megfogadni (forrás: Denton E. Rebok: Believe His Prophets. Washington, D.C., 1956, The Review and Herald Publishing Association. 309–312. old.).

„Próbálj meg engem, ó, Uram" (Zsolt 26:2, új prot. ford.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Milyen áldásokat kapott az Adventista Egyház Ellen White szolgálata által? Hogyan hatottak írásai személyes lelki fejlődésünkre? Mi mindennel küszködnek az emberek Ellen White írásaival kapcsolatban? Mi az oka e problémáknak, és hogyan segíthetünk a megoldásukban?

2. Az egyházunkhoz csatlakozók közül sokan tesznek fel kérdéseket Ellen White-tal kapcsolatban. Hogy tudunk nekik segíteni abban, hogy kiegyensúlyozott képet kapjanak erről az ajándékról?

3. Mit tanultunk ebben a negyedévben, ami által jobban megértettük a Prófétaság Lelkének szerepét? Volt olyan nézetünk, amin változtatni kell? Milyen új dolgokat tanultunk? Milyen kérdések maradtak bennünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: