A BIBLIA TEKINTÉLYE

Milyen párhuzamokat látunk a tanítványoknak a Jézus kereszthalálát követő viselkedése, és a korai adventhívők magatartása között 1844-ben, a nagy csalódás idején? Lk 24:13-17; ApCsel 10:9-16, 44-48

A tanítványok Jézus kereszthalálakor élték át a nagy csalódást. Remélték, hogy Jézus megváltja Izráelt. Amikor látták szamárháton bevonulni Jeruzsálembe, Zakariás próféciájának teljesedéseként, biztosra vették, hogy hamarosan királylyá koronázzák majd, azután kiűzi a rómaiakat és megalapítja Isten országát a földön. Csak halála után, amikor „megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat" (Lk 24:45), akkor fogták fel először, hogy Jézus egészen más céllal jött. Annak ellenére, hogy Jézus évekig közöttük élt, és világosan elmondott mindent, nem értették meg, amit a Szentírás tanított. Jézus a Bibliára irányította figyelmüket, arra kellett alapozniuk hitüket.

ApCsel 1:6 versei szerint milyen téves elképzelések éltek Jézus eljövete-lének céljáról a tanítványokban még azután is, hogy a feltámadás után találkoztak vele?

A korai adventhívők is átéltek egy nagy csalódást William Miller téves nézete miatt, miszerint Dán 8:14-ben földünk volna a szentély. Amint az írások tanulmányozása és Isten természetfeletti közbelépése nyomán a tanítványok el tudtak szakadni korábbi tévedéseiktől, úgy az első adventhívőkben is új felfogás alakult ki a szentély igazságával kapcsolatban. Ez a Szentírás tanulmányozása és Isten Ellen White prófétai szolgálatában megmutatkozó vezetése által következett be.

Ennek ellenére, bármennyire hasznos is volt a prófétai ajándék, úttörőink nagyon határozottan képviselték, hogy az alapvető tantételeket a Bibliára alapozzák, és nem a prófétaság ajándéka biztosítja tantételeik tekintélyét. Hetednapi adventistaként valljuk, hogy hitünk ereje és bizonyossága ma is kizárólag Isten Igéjén alapszik. Ha megbizonyosodtunk a Bibliából származó tantételekről, és erről a szilárd alapról indulunk ki, valóban megbízhatunk a prófétai ajándékban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: