EGÉSZSÉG

Így szólt Isten az izraelitákhoz: „Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt… egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam" (2Móz 15:26). Milyen egészségügyi tanácsokat adott Isten? 3Móz 7:22-26; 11:1-8; 13:46

A lepra és a pestis évszázadokon át rettegésben tartotta a középkori embereket. Csak az fékezte meg a ragályokat, amikor egyházi vezetőknek eszébe jutott, hogy a bibliai korban a leprásokat nem engedték lakott területekre, elkülönítették őket, és újból bevezették ezeknek az elveknek a gyakorlását.

A legtöbb adventista úttörőt aligha lehetett volna egészségügyi reformernek nevezni. Az 1848-as szombati konferenciák alkalmával valószínűleg mindannyian sertéshúst fogyasztottak. Egy 1848-ban kapott látomásban Isten megmutatta Ellen White-nak, hogy mennyire ártalmas a dohány, a tea és a kávé, de beletelt néhány évbe, mire erről meggyőzte a hallgatóságot.

1863. június 6-án Isten egy látomásban mutatta meg Ellen G. White-nak, milyen nagy szükség van az egészségügyi reformra. „Láttam, hogy szent kötelességünk vigyázni az egészségünkre, és másokat is erre biztatni" (Selected Messages. 3. köt. 280. old.). Két évvel később, 1865. december 25-én egy látomásban arra kapott útmutatást, hogy alapítsanak egy egészségügyi intézményt. A Nyugati Egészségügyi Reform Intézet Battle Creekben 1866-ban nyitotta meg kapuit, első tagjaként a ma már több mint háromszáz kórházból, rendelőintézetből és betegellátóból álló hálózatnak.

Egy nemrégiben készült tanulmány szerint az Ellen White által képviselt egészségügyi elvek óriási minőségbeli különbséget mutatnak a korabeli egészségügyi reformerek tanításaihoz képest. „A modern orvostudomány az általa hirdetett egészségügyi elvek nagy százalékát igazolta…, míg azokban a forrásokban, amelyekből állítólag átvett, igen kevés százalékban találhatók később helyesnek bizonyult elvek. E különbség arra utal, hogy Ellen White olyan ismeretekkel rendelkezett az egészséggel kapcsolatban, amelyek nem emberi forrásból származtak az ő korában" (Leonard Brand és Don S. McMahon: The Prophet and Her Critics. Nampa, Idaho, 2005, Pacific Press Publishing Association. 87–88. old.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: