OKTATÁS

Hogyan tanították a fiatalokat Izráelben, az ótestamentumi időkben? Milyen fontos alapelveket szűrhetünk le ezekből az igékből a helyes nevelés lelki oldalával kapcsolatban? 1Móz 18:19; 5Móz 6:4-7, 20-25

A héber családban az apa megtanította a gyerekeknek, hogyan vezette Isten a múltban népét, hogyan kell élniük, és milyen ígéreteket kínál az Úr a jövőre nézve. Megismertették velük a gyakorlati munkát is, amire szükségük volt, hogy a közösség hasznos tagjaivá váljanak. Gyakorlati képzésben és lelki, vallási tanításban is részesültek. Az adventmozgalom korai szakaszában úttörőink tettek néhány kísérletet iskolák alapítására az adventista gyermekek számára, de egyik sem volt hosszú életű.

Majd 1872-ben Ellen White látomást kapott a nevelés helyes alapelveiről. E látomás alapján harminc oldalt írt ezekről az elvekről. Kifejtette például: „Szükségünk van egy olyan iskolára, amelyben a szolgálatba lépők megismerkedhetnek az alapvető tudományágakkal, ahol tökéletesebben megtanulhatják Istennek a mostani időre szóló igazságait" (Fundamentals of Christian Education. 45–46. old.).

1872 májusában a Generál Konferencia bizottsága elhatározta, hogy iskolát alapít a Michigan állambeli Battle Creekben, és június 3-án, tizenkét diákkal meg is nyitotta kapuit az első hivatalosan nyilvántartott hetednapi adventista iskola. Két évvel később már száz diák iratkozott be az újonnan alapított Battle Creek-i középiskolába. Ma több mint hatezer adventista általános- és középiskola, valamint felsőoktatási intézmény működik szerte a világon.

Milyen egy jó adventista iskola ma? Miben különbözzön más oktatási intézménytől?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: