KÜLDETÉS

Miért éppen Izráel népét választotta ki Isten? 5Móz 7:7-8; Ézs 44:8; 49:6

Isten azért választotta ki Izráelt, hogy róla tegyenek bizonyságot. Szándéka szerint a föld minden népének részesülnie kellett volna az áldásokból, amelyeket népére árasztott. Izráelnek az Úr dicséretét kellett volna hirdetnie (Ézs 43:21), dicsőségéről beszélni a nemzetek között (Ézs 66:19), világosságát bemutatni a pogányoknak.

Mi a keresztény egyház feladata, és hogy tölti be küldetését? Mt 28:19-20

A keresztény egyház két korszakban élt át nagy fejlődést. Az első a kialakulás ideje volt az I. és II. évszázadban, a második ilyen időszak pedig a XIX. században következett, amit a misszió századának is nevezünk. A XVIII. és XIX. század ébredéseit követően Európában és Amerikában számos bibliatársulatot és missziós társaságot alapítottak. Száz éven belül – 1800-tól 1900-ig – a világ népességét tekintve a keresztények aránya 18%-ról 34%-ra emelkedett.

A hetednapi adventista történelem korai évtizedeiben először úgy vélték, hogy a népek evangelizálásának isteni parancsát azzal tölti be az egyház, ha a bevándorlóknak prédikálnak Észak-Amerikában. 1871-ben azonban ezt írta Ellen White: „A fiataloknak kell alkalmassá válniuk idegen nyelvek megtanulásával, hogy Isten felhasználhassa őket az üdvözítő igazság hirdetésére más nemzetek között" (Life Sketches of Ellen G. White. 204. old.).

Azután 1874-ben egy komoly álmot küldött neki Isten azzal kapcsolatban, hogy az egész világra el kell vinni a harmadik angyal üzenetét: „Korlátozott elképzelést dédelgettek arról, mekkora munkát kell most végezni… Az üzenetnek hatalmas erővel kell eljutni a világ minden részére: Oregonba, Európába, Ausztráliába, a szigetekre, minden ágazathoz, nyelvhez és néphez. […] Hitetek korlátolt, igen csekély! A munkáról alkotott elképzeléseiteket sokkal jobban ki kell terjeszteni" (i. m. 208–209. old.)!

Abban az évben J. N. Andrews-t küldték ki az első hivatalos hetednapi adventista misszionáriusként, aki gyermekeivel Svájcba ment. Három évvel később John G. Matteson családja indult el Skandináviába. Ma az ENSZ által nyilvántartott 229 országból több mint 200-ban van hivatalosan megalapított missziónk.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: