KÖZVETLEN SZÖVEGÖSSZEFÜGGÉS

Mi az új ég és új föld Ézs 65:17 versében? Az az új föld, amire a keresztények reménységgel tekintenek előre?

A közvetlen szövegkörnyezetben Ézsaiás ezt mondja: „Nem lesz ott többé csupán néhány napot élt gyermek, sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg" (20. vers). Halál az új földön? Ez nem lehet az az új föld, amit a millennium után várunk! Mit jelent tehát az új ég és új föld a 17. versben?

Ebben a szakaszban Ézsaiás arról az „új teremtés"-ről ír, ami megvalósult volna, ha Izráel a babiloni fogságból visszatérve hűséges marad Istenhez, és betölti azt a szerepet, amire Isten elhívta a világ világosságaként (Ézs 42:6). Sajnos, ez nem így történt, így a prófécia, ami feltételes volt, nem teljesedett be. Ez az „új ég és új föld" nem vált valóra. Ám másodlagos jelentésben e versek előremutatnak arra az új égre és új földre, amelyet a millennium után teremt meg az Úr. Ott azonban a megváltottaknak már nem születnek gyermekeik (Mt 22:30), és nem lesz sem bánat, sem halál (Jel 21:4), ezért óvatosnak kell lennünk, milyen messzire engedjük el képzeletünket!

A Krisztus példázatai című könyvben a következő kijelentést teszi Ellen White: „A Megváltót elfogadó, őszintén megtért hívőkben se keltsük azt az érzést, hogy most már biztosan üdvözülnek" (Budapest, 1999, Advent Kiadó. 103. old.). Azt jelenti ez, hogy sosem lehetünk biztosak üdvösségünkben? 1Jn 5:12-13

A szövegkörnyezetet tanulmányozva felfedezzük, hogy itt azt fejtegette, vajon kieshet-e az ember a kegyelemből megtérése után. Ellen White korában sok keresztény hitt az „egyszer és mindenkorra történő megváltás" gondolatában. White egyértelműen felemelte szavát ez ellen: „Nem bízhatunk önmagunkban veszélytelenül. Amíg itt a földön élünk, nem érezhetjük magunkat biztonságban a kísértésekkel szemben" (i. m. 155. old.).

A közvetlen szövegkörnyezet rávilágít, hogy a szerző itt a megtérés utáni elbizakodottság és a kísértések témakörét tárgyalja. Nem mondhatjuk, hogy garantáltan védve lennénk a kísértésektől, és már nem bukhatunk el; vagy mivel megváltást nyertünk, mentesek volnánk a kísértésektől. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Jézusban nem lehet mindennapi üdvbizonyosságunk!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: