IDŐ ÉS HELY

A bibliamagyarázat alapelve, hogy tanulmányozni kell az irat keletkezésének idejét és körülményeit, valamint azt is, ki a szerzője.

Miről írt a próféta Jer 4:23-26 verseiben?

Az adventisták e bibliaszöveget olvasva a millenniumra gondolnak, Jeremiás azonban Kr. e. 600 táján nem a millenniumról írt. Az ige szövegkörnyezete Jeruzsálem lerombolásával foglalkozik (Kr. e. 586). A fejezet elején így szól Isten: „Ha vissza akarsz térni, Izrael – mondja az Úr –, hát visszatérhetsz hozzám. Távolítsd el utálatosságaidat színem elől, akkor nem kell futnod előlem" (Jer 4:1, kat. ford.). Vagyis: még mindig volt idő a megtérésre. Ha visszatérnek az Úrhoz, nem kellett volna fogságba menniük.

Isten Jeremiáson keresztül kérlelte népét, hogy forduljon el gonosz útjaitól, de ők nem hallgattak rá. A 23-26. versekben a próféta látomásban látja, mi fog történni, ha engedetlenek lesznek. Költői nyelven ecseteli, milyen rombolás és elhagyatottság vár Júdára engedetlenségük következtében. A lényeg tehát éppen az, hogy a szöveg magyarázatánál figyelembe kell venni, mikor és milyen körülmények között írták.

Ami Kr. e. 586-ban Júdával és Jeruzsálemmel történt, annak előképe, ami a világra következik a jövőben. Jézus tűzzel tisztítja meg a földet eljövetelekor, a millennium idején a bolygó éppen olyan lesz, amilyennek Jer 4:23-26 lefesti, szimbolikusan tehát ez a millennium idejére is utal. Ellen G. White ezért idéz Jeremiás 4. fejezetéből, amikor leírja, milyen lesz a föld a millennium idején (lásd A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 584–585. old.).

Ellen White műveit olvasva is figyelembe kell venni az időt és a körülményeket. 1897-ben például így írt: „Számot kell majd adni a kerékpárra, ruhákra és más szükségtelen dolgokra költött pénzről…" (Testimonies to Ministers. 398. old.).

A XIX. század végén a kerékpár nem gazdaságos közlekedési eszköznek, inkább a gazdagok hóbortjának számított. A kerékpár „őskorában" a legkomolyabb darab úgy 150 dollárba került. Ez akkora befektetés volt abban az időben, mint ma egy drága autó. Az emberek már hónapokra előre elzálogosították fizetésüket, hogy megvehessék az akkori kor luxuscikkét: a kerékpárt. Néhány éven belül azonban hasznos és olcsó közlekedési eszközként terjedt el, és White többé nem emelt szót ellene.

Álláspontja a kerékpárral kapcsolatban a jó sáfárság bibliai elvén alapult, és ha ma élne, bizonyára másra alkalmazná ezt az elvet – mindarra, amire az ember olyan könnyelműen elszórja a pénzét.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: