A prófétai írások magyarázata

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 65:17; Márk 1:15; Róm 2:14-16;

SZOMBAT DÉLUTÁN

Efézus 2:8-9; Jakab 2:14-26; 1János 5:12-13

„És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, amik őfelőle megírattak" (Lk 24:27).

Hetednapi adventistaként hisszük, hogy Ellen White szolgálatában megnyilvánult a prófétaság ajándéka. A következő kérdés azonban ez: hogyan magyarázzuk írásait?

Mivel hisszük, hogy ihletettsége – de nem a tekintélye! – olyan szinten áll, mint az ó- és újszövetségi prófétáké, műveinek értelmezésekor ugyanazokat az írásmagyarázati elveket kell alkalmaznunk, mint a Szentírás esetében. Ellen White írásainál valóban használhatjuk a bibliamagyarázati elveket, habár a Biblia tekintélye nyilvánvalóan felülmúlja a Prófétaság Lelke írásainak tekintélyét. Egy hasonlat a polgári törvénykezés területéről: egy döntés értelmezésénél az alacsonyabb fokú bíróságok is alkalmazhatják a Legfelsőbb Bíróság döntéshozatali elveit, ám végül a Legfelsőbb Bíróság döntése jelenti a végső tekintélyt.

A TANULMÁNYRÓL RÖVIDEN: Mi a különbség az írásmagyarázat és egy bibliaszöveg igehirdetésben való felhasználása között? Miért fontos a szövegösszefüggés? Üdvözülhetnek-e azok is, akik soha nem hallottak az evangéliumról? Mi a különbség a kegyelem országa és a dicsőség országa között?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: