TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. „A spiritizmus", és az „Isten népe megszabadul" c. fejezetek, 490–499, illetve 565–579. old.

A korai években sok úttörőnk a törvényről szólva túlzásba esett. Ezért írta Ellen White 1890-ben a következőket: „Népünk annyit prédikált a törvényről, amíg olyan szárazak nem lettünk, mint Gilboa hegyei, amelyekre nem hullott se harmat, se eső. Krisztust kell hirdetnünk a törvényben!" (Review and Herald, 1890. március 11.). Az 1888-as minneapolisi Generál Konferencián E. J. Waggoner és A. T. Jones pontosan ezt tette. Üzenetük súlyponti részének célja volt: „megerősíteni az igazságot, hogy a megigazulás kizárólag az Isten Bárányába vetett élő hit által lehetséges, akinek vére kiontatott a Golgota keresztjén, engesztelésül a világ bűneiért. Senki nem léphet be Isten országába, csakis Krisztus igazságának hófehér ruhájában. Ezt a ruhát nem lehet sem aranyon, sem ezüstön, sem jócselekedetekkel megvásárolni. Ez az üzenet érces hangú felhívás volt arra, hogy Krisztust és az Ő igazságát állítsuk egész életünk és igehirdetésünk középpontjába. Különösen hangsúlyozta, hogy a hit általi megigazulást ne üres elméletnek véljük, hanem személyes tapasztalatunk legyen" (A. V. Olson: Through Crisis to Victory 1888–1901. Washington, D. C. 1966, Review and Herald Publ. Assoc. 35. old.).

Waggoner azt is tanította, hogy az ember engedelmessége nem tehet eleget Isten törvényének, hanem csakis Krisztus nekünk tulajdonított igazsága alapján fogad el bennünket Isten. Ezért folyamatosan kérnünk kell, hogy Krisztus ne csak elkövetett bűneinket, hanem egész valónkat fedezze be igazságával. Ellen White erőteljesen támogatta Waggonert. Prédikációit „nagyon értékes üzeneteknek" nevezte (Testimonies to Ministers. 91. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

Van-e olyan tanítása a Hetednapi Adventista Egyháznak, ami nem bibliai talajon áll? Más szóval, van-e olyan tantételünk, ami inkább Ellen White-tól származik, mint a Bibliából? Bár népünk hisz a prófétaság ajándékában, miért kell meggyőződnünk arról, hogy tanításainknak a Biblia és csakis a Biblia a forrása? Milyen problémák adódnak abból, ha Ellen White írásaira támaszkodunk tantételeink megalkotásakor? Azt is tisztán kell látni, hogy művei miért jelentenek nagy segítséget a Biblia tanításának megértésében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: