JÉZUS MÁSODIK ELJÖVETELE

Az 1970-es évek elejétől kezdve Hal Lindsey: The Late Great Planet Earth (A néhai nagyszerű Föld bolygó) című könyve több mint tizenötmillió példányban kelt el, és az utóbbi években Tim LaHaye és Jerry B. Jenkins: Left Behind (Hátrahagyottak) c. sorozatából is sok milliót adtak el. Ez is mutatja, a keresztények érzik, hogy a vég idejében élünk.

Egyházunk nevében az adventista szó is azt jelzi, hogy Krisztus második eljövetelébe vetett hitünk az önmagunkról alkotott kép szerves része lett. A második advent eseményét azonban alapvetően másként értelmezzük, mint a Hátrahagyottak sorozat vagy Hal Lindsey.

Mit tanít a Biblia Krisztus eljövetelének módjáról, és miért olyan fontos ezt tudni? Milyen csalásokra figyelmeztetett Jézus az eljövetelével kapcsolatban? Mt 24:5, 24-31; Jel 1:7

John N. Darby először a XIX. században vezette be elméletét Krisztus eljövetelének két szakaszáról. Még ma is sok keresztény gondolkodását ez az elmélet hatja át. Az első feltételezett szakasz a titkos elragadtatás, amikor minden igaz keresztény elragadtatik Krisztussal, a második pedig, amikor Krisztus hét évvel később megjelenik, hogy ezer esztendeig uralkodjon a földön.

A hetednapi adventisták nem találnak szentírási bizonyítékot arra, hogy az elragadtatást és a megjelenést külön kellene választani. Az Újszövetség szerint Jézus eljövetele részekre nem választható, egyetlen, valóságos, hallható és látható esemény lesz (1Thessz 4:16-17; Jel 19:11-21). Ugyanilyen fontos az is, hogy Jézus maga is óvott az eljövetelével kapcsolatos hamis magyarázatoktól. Jézus nyilván tudta, hogy milyen széles körű lesz a hitetés (Mt 24:24), ezért is ír Isten Igéje olyan világosan Krisztus visszajöveteléről.

Napról napra közelebb kerülünk Krisztus eljöveteléhez, az idő múlásával azonban a várakozás is egyre hosszabbnak tűnik. Hogyan találjuk meg az egyensúlyt Krisztus eljövetelének várása és mindennapi dolgaink végzése között?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: