A HOLTAK ÁLLAPOTA

Olvassuk el Zsolt 146:4; Préd 9:7-8; Jn 11:11-14; ApCsel 2:34 verseit! Mit mondanak el ezek az igék a holtak állapotáról?

Az Írás azt tanítja, hogy egyedül Isten halhatatlan (1Tim 6:16), és az Istentől elszakadt ember alávettetett a halálnak. Jézus szerint a halál alvás, amelynek vagy az első, vagy a második feltámadás vet véget; feltámadás az életre, vagy a kárhozatra (Jn 5:28-29). William Temple, Canterbury érseke felismerte ezt, amikor így írt: „Az ember nem halhatatlan természeténél fogva, vagy mert joga van hozzá, hanem alkalmas a halhatatlanságra, és Isten fel is kínálja neki a halálból való feltámadást és az örök életet, ha elfogadja tőle, az Ő feltételeivel" (Nature, Man, and God. 472. old.).

Hogyan kell értelmeznünk az olyan igéket, mint pl. Mt 25:46 és Jel 14:9-11? A pokolban való örökké tartó szenvedést tanítanák ezek a szövegek?

Az ember halhatatlanságának gondolata megtalálható minden korai, animista vagy sokistenhitű társadalomban. A görög filozófiának is fontos pontja volt, hogy Hádész (a halottak világa) kísérteties, félhomályos alvilág, ahol a lélek árnyékéletet él. A görögök úgy vélték, hogy az ember két részből, testből és lélekből áll. A halál beálltakor a testtől különválik a lélek, kiszabadul az anyag börtönéből, és attól függetlenül létezik.

Máté 25-ben és Jelenések 14-ben az „örök" és „örökkön örökké" kifejezések nem feltétlenül azt jelentik, hogy soha véget nem érően. A görög aion és aionios szavak egy időtartamot jelölnek, amíg valaki vagy valami létezik. Például Júdás 7. versében arról olvasunk, hogy Sodoma és Gomora „örök [aionios] tűznek büntetését" szenvedte el. 2Pt 2:6 viszont azt mondja, hogy e városok elhamvadtak.

Amikor az „örök" vagy „örökkön örökké" kifejezések alanyai az üdvözültek, akik halhatatlanságot kaptak, akkor a szó azt jelenti, hogy „vég nélkül". Amikor viszont a gonoszok büntetésére vonatkozik, akik nem kapnak halhatatlanságot, akkor a szó egy korlátozott időszakot jelöl.

Neves prédikátoroktól kezdve a sikeres filmekig, a világot átitatja a spiritizmus eszméje (az az elgondolás, hogy a halottak most is élnek, csak egy másik dimenzióban). A holtak állapotáról való meggyőződésünk hogy véd e szörnyű csalástól?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: