A SZENTÉLY

Hogyan mutatták be a megváltás tervét az ótestamentumi szent sátorban végzett szolgálatok? Zsid 9:1-8

A sátorban végzett szolgálatok valóban szemléletes bemutatói által a bűnös megérthette a megváltási terv nagyszerűségét. A bűnbánatot, az áldozatot, a megbocsátást, a hitet, a megbékélést, a szentséget igen látványosan mutatták be a földi szentélyben végzett naponkénti és éves áldozatok.

Zsid 8:1-2 versei szerint Jézus a mennyei szentélyben szolgál. Miből áll a szolgálata, és miért mondja Zsid 9:23, hogy a mennyei szentélyt meg kell tisztítani?

Az Ószövetség korában a bűnösök az ígéret szerint az asszony magva engesztelő vérébe vetett hit által nyertek bocsánatot (1Móz 3:15). A szentélyszolgálatban az állatáldozat Krisztus előképe volt. Ahogy a földi szolgálatban volt egy engesztelési nap, az év végén az ítélet napja, amikor a szentély megtisztult, ugyanúgy a mennyei szentélyszolgálatban is megvan az ítélet napja Krisztus második eljövetele előtt.

Az advent előtti ítélet felfedi a világegyetem előtt, hogy valóban Krisztus követői-e azok, akik annak vallják magukat. Ahogy mondani szoktuk, Isten kinyitja a mennyei könyveket az egész világegyetem előtt, hogy látható legyen: döntése mindenki esetében igaz és igazságos. Ebben az értelemben tehát ez az ítélet igazolja, hogy Isten igazságosan üdvözíti azokat, akik hisznek Jézusban (Róm 3:4).

Mózes harmadik könyve 16. fejezetében a vér a kulcsszó, ami újra és újra megjelenik. Ennek így is kell lennie, hiszen az engesztelési napon csak a vér szerezhet engesztelést. Ugyan mi más lenne az engesztelés, ha nem Isten értünk végzett megmentő munkája? Tehát az ítélet jó hír: ez Isten megváltó munkája, mert mi képtelenek vagyunk önmagunkat megmenteni. A lényeg itt a következő: ahogy a főpap sem lépett be soha a szentek szentjébe vér nélkül, úgy mi sem léphetünk be anélkül, mert a szentek szentjébe vér nélkül belépni halált jelent, nem engesztelést! Foglalkozzunk ezekkel a gondolatokkal! Miért kelt reménységet és bátorítást ez bennünk, akik abban az időszakban élünk, aminek a nagy engesztelési nap volt az előképe?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: