PRÓFÉTÁK TÉVEDÉSEI

Olvassuk el 2Sám 7:1-7 verseit! Mi volt a baj Nátán Dávidnak adott tanácsával, és miért nem engedte Isten, hogy Dávid templomot építsen? 1Krón 22:8

Nátán bölcs, meggondolt, istenfélő ember volt, ám a prófétáknak sem minden szava isteni ihletés hatására hangzik el. Amikor helyeselte Dávid tervét, a király barátjaként szólt, és nem prófétai minőségben. A legtöbb istenfélő ember valószínűleg vágyott rá, hogy Izráel Istenének állandó lakhelye legyen. Isten azonban éjszakai látomásban közölte Nátánnal (2Sám 7:4-17), hogy helytelen volt, amit Dávidnak mondott, és ezt a király tudomására kell hoznia.

Ellen White sem volt tévedhetetlen, soha nem is állította ezt magáról. Szüntelenül fejlődött a hite, változott a véleménye bizonyos kérdésekről, és állandóan készségesen fogadta az újabb világosságot. Amikor például az Egyesült Államok déli részén a kiadóhivatal nem ment jól, azt szorgalmazta, hogy csupán a Review and Herald Kiadó lerakata legyen. „Ebbe az irányba menjetek – tanácsolta. Isten ügyén nem eshet szégyen; mindegy, kit sért, ha megfelelően rendezzük a dolgokat. Edson szentelje magát teljesen a lelkészi szolgálatnak és az írásnak… A pénzügyek kezelése egyáltalán nem az erőssége" (Manuscript Releases, 17. köt. 270. old.). Ám Ellen White 24 órán belül kapott egy látomást, ami álláspontjának megváltoztatására késztette: „Legyenek a déli területnek azon a vidéken kiadott könyvei!" – mondta a Generál Konferencia ülésén (Arthur L. White: Ellen G. White: The Early Elmshaven Years. 193. old.).

Ne feledjük, hogy a próféták sincsenek szünet nélkül szolgálatban – vagyis, nem mindig Isten képviseletében szólnak. „Időnként általános dolgokról kell beszélni, általános dolgok kötik le gondolataimat, hétköznapi leveleket kell megírni, információkat adni, amelyeket a munkások egymással közölnek. Az ilyen szavakat, közlendőket nem Isten Lelkének különleges ihletésére kapom" (Ellen G. White: Selected Messages. 3. köt. 58. old.).

A történelem tanúsítja: ha egy próféta helytelen tanácsot ad, Isten közbelép, hogy a hiba ki legyen javítva.

Van, aki szívesen foglalkozik azzal, amit hibának vél, legyen szó akár a Bibliáról, akár a kisebb világosságról, Ellen White írásairól. Miért különösen veszélyes és egészségtelen ez a hozzáállás? Hogyan óvhatjuk meg magunkat ettől a csapdától?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: