A MEGÉRTÉS FEJLŐDÉSE

A próféták nem egyszerre kaptak teljes világosságot Istentől. Miközben hűségesen szolgálták az Urat, mind több és több világosságot nyertek, és egyre többet értettek meg.

Olvassuk el Dán 8:27; 9:2; Gal 2:11-16; 1Pt 1:10 verseit! Mit tudhatunk meg a bibliai próféták lelki fejlődéséről?

Ha valaki a bibliai időkben megkapta Istentől a prófétaság ajándékát, nem nyert azonnal tökéletes bölcsességet lelki és minden egyéb téren. A történelem előrehaladtával a próféták mind több világosságot kaptak, és képesek voltak értelmezni az eseményeket. Nekik is tanulmányozniuk kellett a Szentírást, ahogy Dániel példája is mutatja (Dán 9:2). Dán 8:27-ben a próféta így vall: „Ez az érthetetlen látomás lenyűgözve tartott" (új prot. ford.).

A próféták csak annyit tudtak, amennyit Isten kinyilatkoztatott nekik, és csak ezt tárhatták az emberek elé azzal a kijelentéssel, hogy „Így szól az Úr". Mivel a próféták üzenetei gyakran kiegészítették egymásét, szükségessé vált, hogy tanulmányozzák és összehasonlítsák a különböző kinyilatkoztatásokat, és így kiegyensúlyozott, átfogó képet lássanak a mennyből származó üzenetekről.

Ugyanez volt a helyzet Ellen White esetében is. „Hatvan éven át álltam kapcsolatban mennyei hírnökökkel, és folyamatosan tanultam a mennyei dolgokról, Isten sokféle módszeréről, amelyek segítségével az embert le akarja téríteni a téves útról, hogy az Ő világosságára vezesse" (Ellen G. White: Selected Messages. 3. köt. 71. old.).

Ezért van az, hogy ha összehasonlítjuk Ellen G. White korábbi munkáit a későbbiekkel, gyakran azt találjuk, hogy későbbi írásai módosítják, kibővítik a korábbiakat, mélyebb bepillantást engednek Isten üzeneteibe.

Ellen White nem volt rendszeres teológus, inkább evangelizátor és Isten üzeneteinek hirdetője. A Szentíráson alapuló teológiai ismeretei és a látomásokból nyert tapasztalatai az évek során gyarapodtak, ahogy fejlődött a Szentírás és más írások tanulmányozásában, és nyitott volt a Szentlélek vezetésére.

Vigyáznunk kell, hogy Isten tulajdonságait (mint például a mindentudás) ne vetítsük ki a hírnökeire is!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: