„ÍGY SZÓL AZ ÚR"

Mit mondtak általában a próféták, kitől kapták üzenetüket? Jer 1:4; Ez 7:1; Hós 1:1. Miért olyan fontos ez mondanivalójuk szempontjából?

A próféták újra és újra rámutattak, hogy üzenetük Istentől származik. Feladatuk bizonyos szempontból olyan, mint a földi vezetők nagyköveteié, akik uralkodójukat képviselik. E minőségben szigorúan ragaszkodniuk kell a kapott utasításokhoz. Ez a kifejezés: „És lőn az Úr beszéde hozzám…" arra utal, hogy a) a próféták üzenete isteni tekintéllyel bír; b) közvetlenül az Úrtól kapják; c) az üzenet a fejükben van, készen arra, hogy továbbadják.

Az „Így szól az Úr" kifejezés több mint négyszázszor szerepel az Újszövetségben – ez kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Szentírásban Isten közvetlenül szól az olvasóhoz. A próféta kötelessége volt, hogy a nép elé vigye üzeneteit, és a hallgatók helyzetére alkalmazza.

Ellen White erősen kihangsúlyozta a Szentírás ihletett voltát: „Én Isten ihletett szavának tekintem a Szentírást" (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 16. old.). Ugyanakkor Istentől ihletettnek tekintette saját írásait is: „E levelekben, amelyeket írok, a bizonyságtételekben, amelyeket közlök, azt tárom elétek, amit az Úr megmutatott nekem… Ez igaz a folyóiratainkban megjelenő cikkekre és sok könyvemre nézve is" (i. m. 27–28. old.).

Ellen White saját írásait kisebb világosságnak nevezte, amely a nagyobb világossághoz, a Bibliához vezeti az embereket (lásd Colporteur Ministry, 125. old.). Mindkettő világosság, de a feladatuk különböző: 1) A Biblia Isten üzenetét jelenti minden kor minden nemzedékének. Ellen G. White írásai is Isten üzenetét közvetítik, de egy adott korban élő nép, a végidő maradéka számára. 2) Írásaiban nincs új vagy kiegészítő tantétel; az utolsó időben nyújtanak útmutatást az egyház számára. Művei nem helyettesítik a Szentírást, hanem a Szentírásra irányítják olvasói figyelmét.

Hogyan kerülhetjük el annak csapdáját, hogy Ellen White írásait a Bibliával egy szintre helyezzük? Miért olyan könnyű beleesni ebbe a nagy hibába?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: