AZ ÜZENET IGAZ VOLTA

Kr. e. 586-ban, Babilon eleste után néhány hónappal kivégezték Gedáliást, a Nabukodonozor által kinevezett kormányzót. Az életben maradottak, beleértve a vezetőket is, féltek a babiloniak megtorlásától, és úgy döntöttek, Egyiptomban keresnek menedéket. Biztosak akartak azonban lenni abban, hogy Isten velük van, így hát kérték Jeremiást, kérdezze meg az Urat tervük felől.

Mi volt Jeremiás üzenete, és hogyan fogadták az emberek? Mivel vádolták a prófétát? Szerintük kitől származott, amit Jeremiás az Úr szavának mondott? Jer 43:2-4

Voltak, akiknek nem tetszettek Isten világos utasításai, ezért állították, hogy Jeremiás üzenete nem is az Úrtól, hanem Báruktól, az írnoktól származik.

Érdekes módon, évezredekkel később Jeremiáshoz hasonlóan Ellen White-ot is olyan vádakkal illették, hogy szerkesztők írták könyveit, vagy írásait engedély nélkül ollózta össze más forrásokból. Ő azonban egyik könyve előszavában kifejtette, hogyan szokott idézni más szerzőktől: „Egy-egy történetíró szavait idéztem olyan esetekben, amikor az idézet röviden és érthetően megvilágítja a témát, vagy jól összegzi a részleteket… Azok tapasztalatainak és nézeteinek az ismertetéséhez, akik korunkban viszik előre a reformáció munkáját, ugyancsak igénybe veszem nyomtatásban megjelent műveiket" (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 14. old.).

Vajon ez tisztázza a források jogellenes használatának vádja alól? 1981-ben a Generál Konferencia felkért egy szerzői jogokkal foglalkozó, nem adventista ügyvédet, hogy tanulmányozza az ügyet. Az ügyvéd több mint háromszáz órai kutatómunka után erre a következtetésre jutott: „Ellen White nem vádolható plágiummal, munkái nem sértenek szerzői jogot" (Adventist Review, 1981. szeptember 17.). Indoklásában az szerepelt, hogy az Ellen White által felhasznált könyvek nem álltak szerzői jog védelme alatt; továbbá, még ha a szerzői jog védelme alatt álltak is volna, akkor sem lehetne Ellen White-ot jogsértéssel vádolni amiatt, ahogy írásaiban felhasznált bizonyos kifejezéseket, mondatokat.

Mi lehet a magyarázata, hogy Isten hitvalló népének mindig van néhány tagja, aki ellenségesen viszonyul a próféták üzeneteihez? Vizsgáljuk meg saját szívünket! Vajon nem találjuk meg önmagunkban – legalább részben – a választ?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: