A PRÓFÉTA HITELESSÉGE

Kr. e. 853-ban Akháb, Izráel királya kérte Josafátot, Júda királyát, hogy menjen harcba vele Arám népe ellen, és Josafát beleegyezett. Csak azt kérte, hogy mielőtt a csatába indulnának, kérjenek tanácsot az Úrtól. Amikor Josafát nem volt hajlandó elfogadni Akháb 400 prófétájának szavát, hívatták Mikeást, az Úr prófétáját.

Olvassuk el 1Kir 22:10-18 verseit! Hogyan próbálta befolyásolni Mikeást Akháb embere, és mit tett a próféta a körülmények ellenére is?

Mikeás üzenete nem tetszett a királynak, ezért börtönbe vettette a prófétát (1Kir 22:27). Akháb király a próféta figyelmeztetése ellenére elment a csatába, és meg is halt; Josafát király pedig, aki egy gyenge pillanatában támogatást ígért Akhábnak, csaknem szintén odaveszett.

A prófétáknak is lehetnek gyenge pillanataik, mint minden embernek, de Mikeás szilárdan eltökélte, hogy az igazságot szólja, bármennyire nem is tetszik majd az uralkodóknak. A történelem során Isten prófétái sok nehézséget álltak ki azért, mert nem voltak hajlandók megváltoztatni bizonyságtételüket, kortársaik kedvét keresve.

Ellen White életében is sokszor megtörtént, hogy bírálói megkérdőjelezték hitelességét, és halála után is ez a helyzet. Megtévesztéssel, hazugsággal vádolták. E vádak egyik fő kiváltó oka az volt, hogy a bírálók téves egyéni elképzeléseket vallottak a próféták működését illetően. Például volt, aki állította: „a prófétáknak már szolgálatuk kezdeti idejétől fogva 'mindent tudniuk kell'; jövendöléseik legyenek változhatatlanok; írásaikban ne legyen semmiféle tévedés, ellentmondás, hiba; soha ne hivatkozzanak nem ihletett forrásokra! Az ő véleményük szerint írásaikban a próféták sosem adnak csupán saját véleményüknek hangot" (Herbert E. Douglass: Messenger of the Lord. Nampa, Idaho, 1998, Pacific Press Publishing Association. 468. old.). Ahogy láttuk a bibliai prófétákkal kapcsolatos tanulmányunkban, e téves feltételezések a szó szerinti ihletés elméletének talaján állnak, de a hetednapi adventisták nem ezt a nézetet vallják. Ha a Bibliával kapcsolatban nem így vélekedünk, akkor vajon miért kellene Ellen White-tal kapcsolatban ezt gondolnunk?

Előfordult már, hogy nem tetsző üzenetet kellett átadnunk? Nagy nyomás nehezedett ránk? Hogyan próbáltunk kibúvót találni, hogy ne kelljen elmondani az üzenetet? Mit tanultunk az adott tapasztalatból?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: