TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

1982-ben egy erre a célra létrehozott generál konferenciai bizottság nyilatkozatot tett a Biblia és Ellen G. White írásai viszonyáról. Kivonatosan a következő olvasható benne:Tagadjuk: 1) Nem hisszük, hogy Ellen White írásainak ihletettsége akár minőségében, akár jellegében különbözne a Szentírás ihletettségétől. 2) Nem hisszük, hogy Ellen White írásai a szentírási Kánon kibővítését jelentenék. 3) Nem hisszük, hogy Ellen White írásai a keresztény hit ugyanolyan zsinórmértékéül és legfőbb tekintélyéül szolgálnának, mint a Szentírás. 4) Nem hisszük, hogy Ellen White írásait tantételek alapjaként lehetne alkalmazni. 5) Nem hiszszük, hogy Ellen White írásainak tanulmányozása helyettesíthetné a Szentírás tanulmányozását. 6) Nem hisszük, hogy a Szentírást csak Ellen White írásain keresztül lehet megérteni. 7) Nem hisszük, hogy Ellen White írásai kimerítenék a Szentírás egész jelentését. 8) Nem hisszük, hogy Ellen White írásai nélkülözhetetlenek a Szentírás igazságainak a társadalomban való hirdetéséhez. 9) Nem hisszük, hogy Ellen White írásai csupán a keresztény kegyességi irodalom termékei volnának. 10) Nem hisszük, hogy közömbösítené Ellen White írásainak ihletett voltát az, hogy írott forrásmunkákat használt fel és segítői voltak."

Ezek után levonták a végkövetkeztetéseket, miszerint Ellen White írásainak ihletettségét és tekintélyét helyesen értelmezve el kell kerülni két szélsőséges álláspontot, miszerint 1) írásai a Szentírással egyenlő szintű kánoni tekintéllyel rendelkeznének; illetve 2) átlagos keresztény irodalomnak kellene tekintenünk azokat.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: