A KIMONDOTT SZÓ TEKINTÉLYE

Az ókorban, amikor az emberek nem válogathattak az írószerekben, és a legtöbb ember olvasni sem tudott, rendkívüli fontosságot tulajdonítottak a kimondott szónak. Milyen hatással volt Isten hirdetett Igéje az emberekre a következő történetekben? Jer 38:1-4; Jn 3:1-10; 6:51-66; ApCsel 16:25-34

Kettős szerepe van Isten Igéjének, úgy a hirdetett, mint az írott Igének. Olyan, mint a kétélű kard, mondja Pál, „elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait" (Zsid 4:12). Pál szavai összefüggésében az ige azokra az üzenetekre vonatkozik, amelyeket az ókori Izráelnek és a keresztényeknek hirdettek (Zsid 4:2).

Az egyházszervezet 1863-tól, a Generál Konferencia megalapításának évétől kezdve 1901-ig alapvetően változatlan maradt. Ahogy a munka több ága fejlődött, különböző intézmények alakultak a különböző szolgálatok támogatására (Orvos-misszionáriusok Egyesülete, Szombatiskola, Vallásszabadsági Osztály, Irodalmi Társaság). Mivel ezek mind önálló szervezetek voltak, amelyeket független társaságok képviseltek, nem alkották a Generál Konferencia szerves részét, és néha versengtek egymással. Másrészt viszont, a világszéles munkára vonatkozó minden főbb határozatot néhány személy hozott meg a Generál Konferencia központjában, Battle Creekben.

Az 1901-es Generál Konferencia ülését megelőző napon Ellen G. White találkozott az egyház vezetőivel, és felszólította őket, hogy határozott változtatásokat hajtsanak végre az egyház vezetésében. Ennek következtében, amikor az ülést megnyitották, félretették a szokásos napirendet, és egy népes bizottságot jelöltek ki (körülbelül 75 személyt), hogy dolgozzák ki az egyház átszervezésének módját. Ezután a Generál Konferencia bizottságát számottevően kibővítették, a különböző társaságok a Generál Konferencia osztályai lettek, és megszervezték az uniókonferenciákat, hogy a vezetők helyben hozhassák meg a döntéseket, és ne kelljen Battle Creekből várniuk a határozatokra.

Egyhangúlag elfogadták az egyházszervezet átalakítását, ami Istentől jövő tanácsra történt, és a rendszer kiállta az idő próbáját. Bár azóta történt néhány módosítás és bővítés, alapvetően ma is ilyen a Hetednapi Adventista Egyház felépítése.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: