AZ ÍROTT IGE TEKINTÉLYE

Olvassuk el 2Kir 22:10-13 és Jer 36:22-31 verseit! Mi talán nem teszünk olyan drámai dolgokat, mint e történetek szereplői, mégis, hogyan mutatják be az említett esetek az Isten Igéjével kapcsolatos alapvető reakciókat?

Az ember elutasíthatja Isten Igéjét anélkül is, hogy nyíltan elégetné, mint ahogy a király tette. Ha kicsúfolja, figyelmen kívül hagyja, idejétmúltnak bélyegzi, vagy nem tulajdonít neki semmilyen történelmi értéket, tekintélyt, az éppen olyan.

A Szentírás tekintélyét azonban senki nem vetheti el büntetlenül. Előbb vagy utóbb el fogja szenvedni tagadása következményeit. Az írott Ige tételszerűen, mindenki számára érthetően szól Isten jelleméről és akaratáról, az emberi lét értelméről és arról, hogy mi Isten célja minden kor nemzedékével. Az elutasításnak talán nem látható közvetlen következménye, de biztosan az örök kárhozatba visz.

„A Szentírást [Krisztus]… kétségbevonhatatlan tekintélynek vallotta. Nekünk is ezt kell tennünk. A Bibliát a végtelen Isten beszédeként, minden vitás kérdés megoldójaként, hitünk alapjaként kell kezelnünk" (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 21. old.).

„Rendíthetetlenül kell hinnünk Isten szent Igéjének mennyei tekintélyében. A Bibliát ne vizsgáljuk az emberi tudomány elképzelései szerint. Az emberi tudás megbízhatatlan vezető" (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 84. old.).

Ellen White 1909-ben vett részt élete utolsó generál konferenciai ülésén. Utolsó prédikációjának végén kézbe vette a Bibliát, kinyitotta, és kitárt karral emelte a magasba. „Testvéreim! – szólította meg a hallgatóságot. – Ezt a Könyvet ajánlom nektek!" (Arthur L. White: Ellen G. White: The Later Elmshaven Years. 197. old.).

Vizsgáljuk meg, személyesen mi hogy viszonyulunk a Szentíráshoz! Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket: Mennyi időt töltök a Biblia tanulmányozásával? Mennyire próbálom komolyan venni tanításait? Olvasás közben igyekszem-e hibát találni benne? Hogy viszonyulok azokhoz a szakaszokhoz, amelyeket zavarónak találok, vagy amelyek nekem nem tetsző gondolatokat tartalmaznak? Mit tanulhatunk az iménti kérdésekre adott válaszainkból?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: