A PRÓFÉTA ISTEN SZÓSZÓLÓJA

Olvassuk el 2Móz 4:10-16 verseiben Isten és Mózes párbeszédét! Mi történt itt, és mit tudhatunk meg e beszélgetés alapján arról, hogyan kapják az elhívást a próféták, hogyan végzik feladatukat?

Isten szavai szerint Mózesnek lényegében „Isten gyanánt" kellett lenni Áron számára, Áronnak pedig Mózes szószólójaként, vagyis „prófétájaként" kellett fellépnie (2Móz 7:1). Ez pontosan meghatározza, milyen szoros kapcsolat van Isten és prófétái között; ők az Úr szószólói, szóvivői. Ahogy pedig Mózes és Áron esetében is látjuk, Isten „megtanította" minden prófétáját arra, mit kell tenniük szószólóiként. Mózes azonban kicsit tétovázó próféta volt.

Saját bizonyságtétele szerint Ellen White is vonakodott, amikor első elhívásait kapta az Úrtól. „Második látomásomban, amit nagyjából egy héttel az első után kaptam, az Úr megmutatta, milyen küzdelmeken kell majd átmennem, és felszólított, hogy induljak, és mondjam el másoknak is, amit feltárt előttem. Megmutatta, hogy munkám óriási ellenállásba fog ütközni, és szívemet kínok gyötrik majd; de arról is biztosított, hogy kegyelme elegendő lesz ahhoz, hogy végig megtartson. Felettébb nyugtalan voltam, miután véget ért a látomás, hiszen rámutatott a feladatomra, hogy az emberek között kell hirdetnem az igazságot. Olyan rossz volt az egészségi állapotom, hogy állandó szenvedések között éltem. Minden jel arra mutatott, hogy nincs sok időm hátra. Ekkor csupán 17 éves voltam, alacsony, törékeny, nem szoktam a társadalmi élethez, és természetemnél fogva olyan félénk és visszahúzódó voltam, hogy szinte fájt, ha idegenekkel kellett találkoznom.

Napokon át késő éjszakáig imádkoztam, hogy Isten vegye le rólam ezt a terhet, és bízza olyasvalakire, aki képes hordozni. A feladat azonban továbbra is világos volt, és az angyal szavai állandóan fülembe csengtek: 'Tudasd másokkal, amit neked megjelentettem'" (Ellen G. White: Life Sketches of Ellen G. White. 69. old.).

Milyen vonatkozásban mondható – egyházi tisztségtől függetlenül –, hogy mi is elhívást kaptunk: „Tudasd másokkal, amit neked (megjelen)-tettem!"? Mit mutatott meg nekünk az Úr? Hogyan adhatjuk ezt át a lehető legjobban másoknak?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: