TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. „Isten változhatatlan törvénye" c. fejezet. 386–401. old.

„Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását, aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak" (i. m. 396–397. old.).

Az adventisták már több mint 150 éve figyelmeztetik a világot a katolikusok és protestánsok közötti közelgő megbékélésre – tették ezt akkor is, amikor még minden politikai és vallási jelenség arra mutatott, hogy lehetetlen az ilyen megbékélés. Ma természetesen a lehetetlen inkább teljességgel elkerülhetetlen lett, hiszen a katolikusok és a különböző protestáns felekezetek képviselői újra és újra összeülnek sok-sok témát megtárgyalni. Ami még érdekesebb, és megint csak összecseng azzal, amit Ellen White több mint egy évszázaddal ezelőtt írt: éppen a protestánsok azok, akik a leghihetetlenebb kompromisszumokat teszik azért, hogy tető alá hozzák a Rómával való egységet. Bár még sok mindennek be kell következnie, ezek az események a prófécia lenyűgöző teljesedése felé mutatnak, és újabb hatalmas bizonyítékát adják Ellen White prófétai ajándékának.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Nézzünk utána, milyen volt a vallási légkör az 1800-as évek Amerikájában, különös tekintettel a katolikus-protestáns viszonyra! Mondjuk el csoportunkban, amit találtunk, majd beszélgessünk Ellen White jövendöléseiről a protestánsokra és Rómára vonatkozóan!

2. Beszéljünk arról, hogy sokan idegenkednek a szervezett egyház gondolatától. Mit kifogásolnak? Vajon jogosak-e a bírálataik? Ha igen, mit tehetünk szervezett egyházként azért, hogy a lehető legtöbb, ellenérzést kiváltó problémát megoldjuk?

3. Hogyan lehet visszaélni Ellen White írásaival? Milyen alapelveket kell követnünk, nehogy rosszul éljünk ezzel a csodálatos ajándékkal?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: