FEDDÉS A BŰN ELLEN

Milyen gonoszságok ellen emelték fel szavukat a próféták, és ezeknek milyen párhuzamait láthatjuk napjainkban? 1Kir 18:21; Ézs 1:10-14; Ám 5:12; Mal 3:8-10; Mt 3:7-10

A prófétákat azzal bízta meg Isten, hogy szálljanak szembe a társadalmi igazságtalansággal, gyökerestől irtsák ki a bálványimádást, tiltakozzanak az erkölcstelenség ellen, és emeljék fel szavukat az üresen formális istentisztelet és képmutatás ellen. Időnként úgy érezték, hogy magányos hangként hallatják szavukat (1Kir 19:14); tiltakozásuk azonban Isten tiltakozása volt, amit közvetítettek, mit sem törődve a következményekkel.

Ellen White hogyan továbbította az egyes embereknek szóló feddő üzeneteket?

A régi idők prófétáihoz hasonlóan Ellen White-nak is meg kellett feddenie a bűnöket, amelyekről csak az elkövető és Isten tudott. Ezt a terhet egyáltalán nem élvezte. „Elmondtam bizonyságtételemet, és közöltem azt, amit megmutatott nekem az Úr néhány jelenlévő múltjából. Figyelmeztettem őket a veszélyekre, és megfeddtem őket helytelen cselekedeteikért. Kijelentettem, hogy a lehető legkellemetlenebb helyzetben vagyok. Amikor családokat és egyéneket hozott elém látomásban az Úr, gyakran az történt, hogy magánjellegű, igen elítélendő, titkos bűnöket láttam velük kapcsolatban. Néhányukkal hónapokig küszködtem olyan bűnök miatt, amelyekről mások mit sem tudtak. Amikor testvéreim látták, hogy ezek az emberek szomorúak, és hallották kétkedő szavaikat, hogy az Isten nem fogadja el őket, és csüggesztő érzéseik vannak, engem terheltek meg, mintha én lennék a felelős próbáikért… A titkos bűnök megdorgálása a legkínosabb feladatom volt, amit csak az Úrtól kaptam. Ha a gyanakvást és irigységet megelőzendő nyíltan magyarázatot adtam volna eljárásomra, és a nyilvánosság elé tártam volna azt, amit titokban kellett tartanom, akkor vétkeztem volna Isten ellen, és kárt okoztam volna az érintetteknek. A titkos bűnök négyszemközti megrovását meg kellett tartanom magamnak, szívembe kellett zárnom. Ítéljenek mások, ahogy akarnak, sosem fogom elárulni a bűnbánó bűnösök belém vetett bizalmát; vagy feltárni mások előtt azt, ami csak a bűnösre tartozik" (Testimonies for the Church. 1. köt. 584–585. old.).

Vajon nekünk mit üzenne az Úr Ellen White által?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: