ISTEN NÉPÉNEK VEZETÉSE

Jézus Pálra és a 12 apostolra bízta az őskeresztény egyház vezetését, azokra, akik közül néhányan szintén részesültek a prófétaság ajándékában. Milyen téren adtak tanácsot és útmutatást az egyház számára? ApCsel 6:1-7; 1Kor 5:1-5; 7:10-16; Tit 1:5; 1Jn 4:1-3

Az őskeresztény egyház vezetői igen sok problémával szembesültek. Az erkölcstelenség, a hitehagyás kérdései, az egyház megszervezése és egy seregnyi egyéb ügy foglalta le a korai egyház idejét és figyelmét. A próféták és az apostolok vezették és irányították Isten népét az Úr kinyilatkoztatott akaratával összhangban.

Egyházunk kezdeti napjainak is megvoltak a gondjai. Az első húsz esztendőben még nem volt egyházszervezet, tehát nem is alkalmaztak fizetett szolgálattevőket, a prédikátorok egyéb munkát vállaltak a megélhetésért. Bárki prédikálhatott, aki erre elhivatottságot érzett, ezért számos tévtanítás terjengett. Továbbá, a gyülekezeti épületek és a Review and Herald Kiadó magánszemélyek nevén volt, ami sok probléma lehetőségét teremtette meg. James White sürgette az egyház megszervezését, de évekig kevés sikerrel járt.

Azután 1854-ben Ellen White megjelentetett egy cikket az egyházi rendre vonatkozóan. „Az Úr megmutatta, hogy az evangéliumi rendtől túlságosan félünk, és figyelmen kívül hagyjuk azt. A rideg formaságot kerülni kell, eközben azonban a rendet nem szabad elhanyagolni. A mennyben rend van. Rend volt az egyházban, amikor Krisztus a földön élt, és távozása után is szigorú rend uralkodott az apostolok között… Isten megmutatta nekem, milyen veszélyekkel jár azoknak a működése, akiket Ő nem hívott el… Láttam, be lehet zárni az ajtót, amelyen az ellenség ránk tör, hogy összezavarjon és bajt keverjen. Meg is kérdeztem az angyaltól, hogyan lehet azt bezárni. Ő így válaszolt: 'Az egyháznak Isten Igéjéhez kell menekülnie, és az evangéliumi rend szerint kell felépülnie, amit eddig figyelmen kívül hagytak és elhanyagoltak'" (Ellen G. White: Early Writings. 97. és 100. old.).

Még hat évnek kellett eltelnie, mire az egyház nevet is kapott 1860-ban, Michigan-ben. Az első egyházterületi konferenciát 1861-ben hozták létre Michigan Terület néven, a Generál Konferencia pedig 1863-ban alakult meg.

Vannak, akik nem akarnak szervezett egyház tagjai lenni. Milyen előnyökkel jár, ha egy szervezett egységhez tartozunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: