TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Amint Krisztus ezt a tárgyat elém tárta, úgy tűnt, hogy majdnem bevégezte ezirányú szolgálatát [főpapi szolgálatát – a ford.]. Azért vádolnak hazugsággal, mert az idő tovább folytatódott, mint ahogy azt bizonyságtételem jelezni látszott. Hogy van ez akkor Krisztus vagy a tanítványok bizonyságtételével? Ők is félre lettek vezetve?

Pál írja a korinthusiakhoz: 'Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért akiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának; és akik vígadnak, mintha nem vígadnának; akik vesznek, mintha semmijük sem volna' (1Kor 7:29-30).

A rómaiakhoz írt levélben pedig ezt írja: 'Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit' (Róm 13:12)… Isten angyalai nagyon rövidnek mutatják be az időt az emberekhez szóló üzeneteikben. Én mindig ilyen üzenetet kaptam. Az igaz, hogy az idő tovább folytatódott, mint ahogy azt az üzenet kezdeti idejében vártuk. Megváltónk nem jelent meg olyan hamar, ahogy reméltük. Azonban meghiúsulhat-e az Úr szava? Soha! Emlékeznünk kellene, hogy Isten ígéretei és fenyegetései egyformán feltételhez kötöttek" (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 1. köt. 61. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Miért veszítette el hitét néhány adventista Ellen White prófétai szolgálatát illetően? Talán részben azért, ahogy műveit bemutatják?

2. Válasszuk ki kedvenc idézeteinket írásaiból, és olvassuk el újra! Mit értékelünk bennük olyannyira? Milyen üzenetet tolmácsol e szakaszokban? Olvassuk fel a választott részleteket szombatiskolai osztályunkban is!

3. Vannak, akik minden kérdésben döntő érvként, mintegy végszóként hozzák fel Ellen White írásait. Miért helytelen ez? Miért jelent óriási veszélyt ez a magatartás egyházunk számára? Milyen úton-módon használták és használják fel ma is helytelenül Ellen White csodálatos ajándékát? Mit eredményez ez?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: