„GYÜMÖLCSEIKRŐL ISMERITEK MEG ŐKET"

Mit mondott Jézus a Hegyi Beszédben az igaz próféták felismeréséről? Mt 7:20

E kijelentés előzménye, hogy Jézus figyelmeztette tanítványait: őrizkedjenek a hamis prófétáktól (Mt 7:15). Jó fa jó gyümölcsöt terem – Jézus ezt az elvet a próféták életére alkalmazta. Milyen gyümölcsöt teremnek? Tanításaik hogy hatnak másokra?

Ehhez a próbához meglehetősen sok idő kell. Ellen White úgy élt és dolgozott 70 éven keresztül, hogy emberek milliói figyelték kritikus szemmel, a legtöbben kétkedve, gyanakodva, bizonyos esetekben pedig kifejezetten ellenségesen. Ellenfeleit nagy megelégedéssel töltötte el – és ez ma sincs másként –, ha tévedéseket, hibákat, következetlenséget fedeztek fel vele kapcsolatban. Azt azonban tudnunk kell, hogy egyedül Isten tökéletes, hírnökei nem.

Mit árulnak el az alábbi versek azoknak a jellemhibáiról, akik megkapták a prófétálás ajándékát? 1Móz 12:12-13; Jón 1:1-3; ApCsel 15:36-39; Gal 2:11-14

Ha valaki próféta, ettől még nem lesz tévedhetetlen vagy bűntelen. Ellen White is követett el hibákat, és éppúgy voltak jellembeli gyengeségei, mint másoknak, életének iránya azonban olyan volt, hogy halálakor egy helyi, nem adventista újság ezt írta róla: „Mrs. White élete mindenki számára követendő példa… Krisztus alázatos, odaszentelt életű tanítványa volt, aki mindig igyekezett azt tenni, ami jó… Halála a hívői gondolkodás egy újabb ismert vezetőjének elszólítását jelenti, aki csaknem kilencven esztendőt töltött jó cselekedetekkel, kedves szavakkal és az egész emberiségért mondott buzgó imádsággal" (Called to Her Reward, St. Helena Star [Kalifornia], 1915. július 23.).

Egyesek azért tudják nehezen elfogadni prófétai szolgálatát, mert megakadnak írásai bizonyos részletein, így azonban nem látják meg a teljes képet. Szemet hunynak afelett, ahogy Isten felhasználta egyházunk elindítására; megfeledkeznek arról, hogy milyen nagyszerű látást kapott Istentől, mennyit tett az egyház épüléséért.

Milyen hatalmas előnyökkel jár, hogy a prófétálás ajándéka megnyilvánult közöttünk? Milyen kihívásokat rejthet esetleg?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: