JÉZUS TESTBEN MEGJELENT ISTEN

Milyen kérdéssel találta magát szemben János? Mit nevezett az igaz próféta másik ismertetőjegyének? 1Jn 4:1-2

János korában az egyik problémás kérdés Krisztus emberi természete volt. Valóban test és vér volt, vagy – ahogy némelyek tanították – teste csak látszólag volt valóságos? János annyira fontosnak tartotta ennek megértését és megvallását, hogy az igaz próféták egyik ismertetőjegyének jelentette ki.

Ez a próba azonban sokkal több annál, mint egyszerűen elhinni, hogy Jézus emberré lett. Beletartozik mindaz, amit a Biblia Jézusról tanít. A Megváltó határozott céllal öltötte magára az emberi testet, az emberi természetet. Azért lett emberré, hogy bűntelen életet éljen, azután meghaljon a bűnös emberiségért, majd feltámadása és mennybemenetele után szolgáljon értünk a mennyei szentélyben. Olyan Főpapunk van, aki megért, és képes átérezni gyengeségeinket, hiszen hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett (Zsid 4:14-15).

Minden igaz próféta Jézusra, a testben megjelent Istenre irányítja az emberek figyelmét, aki a Megváltónk és az egész emberiség példaképe. Ellen G. White ennek hirdetésére szentelte egész életét. Így írt: „Jézus Krisztus a mindenünk: Ő az első és az utolsó, a legkiválóbb mindenben. Jézus Krisztus, Lelke, jelleme tesz színessé mindent, Ő egész lényünk fonala és szövete, lényege… Krisztus az élő Megváltó. Ha folyamatosan rá tekintünk, akkor mindenki felé az Ő képmását tükrözzük majd vissza" (Messages to Young People. 161. old.).

Miért olyan fontos, hogy az igaz próféták Jézus Krisztust magasztalják? ApCsel 4:12

Ma szinte minden keresztény egyházat az ökumenikus lelkület és a posztmodern gondolkodás hatott át. E folyamat elmossa a kereszténység egyedülálló voltát, és különösen annak tudatát, hogy mennyire fontos Jézus Krisztus, a világ Megváltója. Ellen White azonban így ír: „A bűnös ember egyetlen reménysége, ha feltekint Jézusra, és egyedüli Megváltójául fogadja el" (Testimonies to Ministers. 367. old.). „Csak a Biblia igazsága és a Biblia vallása fogja kiállni az ítélet próbáját" (Fundamentals of Christian Education. 127. old.). "Emeljük magasba Jézust, az emberek Megváltóját! Beszéljünk szeretetéről, magasztaljuk hatalmát" (Signs of the Times, 1889. március 18.)! További részletek a pénteki tanulmányban.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: