BETELJESEDETT PRÓFÉCIÁK

A jövendölések teljesedésével kapcsolatban milyen alapvető elvről olvashatunk Jer 18:6-10 verseiben?

Az igaz prófétát részben jövendölései teljesedése teszi hitelessé (lásd 1Sám 9:6; Jer 28:9; JerSir 3:37). Ám nem minden prófécia válik valóra, ha az érintett emberek szíve megváltozik. Vannak feltételes próféciák, és fontos, hogy ezt megértsük.

Tanulmányozzuk Jónás könyve 3. és 4. fejezetét! Mit kell figyelembe vennünk, ha alkalmazni akarjuk a beteljesedett prófécia próbáját?

A legtöbb prófécia teljesedése (kivételt képeznek Dániel és A jelenések könyvének végidőre vonatkozó próféciái) az érintett emberek tetteitől és magatartásától függ. Jónás határozottan kijelentette, hogy negyven nap múlva „elpusztul Ninive" (Jón 3:4). Ez azonban nem következett be. Hamis próféta lett volna Jónás?

Ez az elv lehet a magyarázat arra is, miért nem teljesedett Ellen White egyik konkrét próféciája, amit 1856-ban jelentett ki: „Látomásomban megjelentek a konferencia résztvevői. Így szólt hozzám az angyal: 'Egyesek a férgek eledeléül lesznek, mások elszenvedik az utolsó hét csapást, megint mások élni fognak és megmaradnak a földön, hogy Jézus eljövetelekor átváltozzanak'" (Testimonies for the Church. 1. köt. 131–132. old.).

Az akkor élők most nyilván mind halottak. Tehát hogy magyarázzuk ezt a próféciát? A válasz az, hogy ez feltételes prófécia. Ne felejtsük el, Ellen White-nak azt mondta az Úr, hogy országa eljöhetett volna már az ő idejében. 1896-ban ezt írta White: „Ha elvégezték volna a rájuk bízott munkát azok, akik állítják, hogy élő tapasztalatokkal rendelkeznek az Úr dolgaiban, akkor az egész világra eljutott volna a figyelmeztetés, és az Úr Jézus már eljött volna hatalommal és nagy dicsőségben" (Review and Herald, 1896. október 6.).

A Testimonies for the Church (Bizonyságtételek a gyülekezetek számára) utolsó, 1909-ben megjelent kötetében ezt írta: „Ha Krisztus minden katonája elvégezte volna feladatát, ha Sion falán minden őr biztos hangon fújta volna trombitáját, a világ már meghallotta volna a figyelmeztető üzenetet. A munka azonban évekkel visszamaradt. Amíg az emberek aludtak, Sátán megelőzött bennünket" (Testimonies for the Church. 9. köt. 29. old.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: