A BIBLIÁVAL ÖSSZHANGBAN

Mi az igaz próféta egyik legfontosabb próbaköve (Ézs 8:20)? Miért van ennek oly nagy jelentősége?

A törvény (héberül torah) Mózes ihletett írásainak általános megnevezése a Bibliában (5Móz 4:44; 31:9), a bizonyságtétel pedig a próféták tanúságtételeire utal (2Krón 23:11; Jn 3:32). Más szóval, amit a próféta mond, annak összhangban kell állnia Isten korábbi kinyilatkoztatásaival. Később a próféták feltárhatnak további távlatokat a megváltási tervre vonatkozóan, ám azok nem mondanak ellent annak, amit Isten már kijelentett. Az emberiségnek adott kinyilatkoztatásokban Isten változhatatlansága tűnik ki (Mal 3:6).

Az igaz próféta e próbájának egy példáját találhatjuk meg Jeremiás könyve 28. fejezetében. Jeremiás megjövendölte, hogy Izráel 70 éven át fogja szolgálni Babilon királyát (Jer 25:11). A 70 év kezdete után néhány évvel Hanániás, Azúr fia másként prófétált „…az Úrnak házában, a papok és az egész nép szemei előtt, mondván: Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene, mondván: Eltöröm a babiloni királynak jármát. Teljes két esztendő múlva visszahozom e helyre az Úr házának edényeit… és mindama júdabeli foglyokat, akik elvitettek Babilonba… azt mondja az Úr" (Jer 28:1-4). Ez nem volt összhangban azzal, amit Isten korábban Jeremiásnak üzent, ezért az Úr egy másik üzenetet adott igaz prófétájának: „Halld csak, Hanániás! nem az Úr küldött téged, és te hazugsággal biztatod e népet. Azért így szól az Úr… meghalsz ez esztendőben: mert pártütőleg szóltál az Úr ellen. És meghala Hanániás próféta abban az esztendőben, a hetedik hónapban" (Jer 28:15-17).

Minden igaz próféta számára biztos alapot képeznek a korábbi próféták írásai. Ez így van Ellen White esetében is. Aki ismeri műveit, bizton állíthatja, hogy nagyon sokat idéz a Szentírásból. Mélyen tanulmányozta a Bibliát, folyamatosan utalt szövegére, és írásai összhangban állnak tanításával. Nem volt ugyan teológus, és nem írt bibliamagyarázati kommentárt, üzenete azonban egyezik a Szentírás tanításával.

Miért a Bibliával való egyezés az igazi próbaköve minden erkölcsi, lelki vagy teológiai tételnek? Miért fontos, hogy legyen egy abszolút tekintély, különösen lelki és teológiai kérdésekben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: