ÁLMOK ÉS LÁTOMÁSOK

„Lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak" (Jóel 2:28).

Hogyan szólt Isten azokhoz, akiket prófétai tisztségre hívott el? 1Móz 15:1; 4Móz 12:6-8; Dán 7:1

A Szentírásból tudjuk, hogy Isten elsősorban álmokban és látomásokban szólt követeihez. A prófétai álmoknak fontos szerepük volt a pátriárkák korában (1Mózes 20–41. fejezetek), Dániel szolgálata során (Dániel 1–7. fejezetek) és a Jézus születéséről szóló beszámolókban (Mt 1:20; 2:12, 19, 22). A próféták írásaiban és Az apostolok cselekedeteiben is sokszor szerepelnek látomások (Ézs 1:1; Ez 1:1; Dán 8:1; Abd 1:1; Náh 1:1; ApCsel 9:10; 10:3; 11:5; 16:9; 18:9). Hetven éves szolgálata során (1844–1915) Ellen White mintegy kétezer látomást és prófétai álmot kapott.

„Időnként a jövőbe ragadtatom, ahol meglátom azokat a dolgokat, amiknek be kell következniük. Azután újra a múlt dolgait szemlélem. Látomásaim után közvetlenül nem emlékszem mindenre, amit láttam. Amikor azonban írni kezdek, a látomás tárgya kitisztul, a színhelyek feltárulnak előttem, és szabadon írok" (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 1. köt. 34. old.).

Gyakran mások jelenlétében kapta látomásait, és a körülötte lévők ilyenkor különleges fizikai jelenségeket figyeltek meg: nem lélegzett, természetfeletti ereje volt (senki sem tudta megmozdítani végtagjait), és nem észlelt semmit abból, ami körülötte zajlott. Adventisták és nem adventisták egyaránt tanúsították látomásainak természetfeletti jellegét. Az 1893-as Generál Konferencia ülésén J. N. Loughborough kijelentette: „Körülbelül ötvenszer láttam White testvérnőt látomás közben. Gyakorlott orvosok vizsgálták meg, miközben látomása volt, akik értékelésükben tanúsítják, hogy e látomások jelenségére nem tudnak magyarázatot találni" (General Conference Daily Bulletin, 1893. január 29.).

Milyen személyes tapasztalatunk van Ellen White írásaival kapcsolatban? Milyen hatást tett lelki életünkre? Olvassuk el egyik írását, majd gondolkozzunk el azon, hogy mit árul el személyéről az adott szakasz?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: