TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Mégis, most, amikor figyelmeztető és feddő bizonyságtételt küldök számotokra, sokan csupán White testvérnő véleményének tartják azokat. Pedig ezzel Isten Lelkét bántják meg. Nagyon jól tudjátok, hogyan jelentette ki magát Isten a jövendölés Lelkén keresztül. Elvonult előttem a múlt, a jelen és a jövő. Arcokat mutatott meg nekem, akiket azelőtt soha nem láttam, hanem évekkel később ismertem fel őket, amikor találkoztam velük. Az előzőleg tudomásomra hozott tárgyak élénk emlékei gyakran álmomból ébresztettek fel. Éjszakákon át írtam leveleket, amelyek földrészünk másik feléből a válság idejére érkeztek meg, és súlyos veszedelemtől óvták meg Isten ügyét. Évek óta ez volt a kötelességem. Felülről jövő erő késztetett, hogy helytelenítsek és megrójak gonoszságokat, amelyeket azelőtt elképzelni sem tudtam. Mennyei vagy földi erőtől származik-e tehát az elmúlt 36 év munkássága? [A levelekben, amelyeket írok, a bizonyságtételekben, amelyeket küldök, azt tárom elétek, amit az Úr megmutatott nekem. – A ford. beszúrása, a magyar fordításból hiányzik.] Egyetlen cikket sem írok a folyóiratba csupán azért, hogy a magam nézeteit mutassam be. A cikkekben arról írok, amit látomásban mutatott meg nekem Isten – a trónról ragyogó fény értékes sugarait" (i. m. 25–26. old.).

„Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas" (2Tim 2:20-21).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Vannak, akik a Biblia egyes részeit ihletettebbnek tartják más szakaszoknál. Bár egyes szakaszok időszerűbbnek tűnhetnek éppen, ez korántsem jelenti azt, hogy azok a részek ihletettebbek a többinél. Mi a veszélye annak, ha ezt az álláspontot képviseljük? Miközben ezen gondolkodunk, tegyük fel magunknak a következő kérdéseket: Ha ez volna a helyzet, ki döntené el, hogy melyik szakaszok ihletettebbek a többinél? Milyen feltételekkel lehetne ebben a kérdésben dönteni? Mi adhat felhatalmazást egy ilyen döntésre? Mi történik, ha nincs egyetértés azzal kapcsolatban, hogy mely részek jobban, illetve kevésbé ihletettek?

2. Gondolkodjunk el Ellen White életén és tanításain, sok-sok éves szolgálatán! Annak ellenére, hogy olyan sok téves információ terjedt el róla és szolgálatáról, és hányszor visszaéltek írásaival, milyen szilárd bizonyítékunk és okunk van hinni prófétai ajándéka valóságában?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: