AZ IHLETETTSÉG ÉS SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

A próféták nem Isten íróeszközei, hanem írnokai voltak. Amit látomásban és álomban láttak vagy hallottak, azt írták le legjobb képességeik szerint. A Szentírásból tudjuk, hogy a bibliai könyvek némely szerzőjének voltak írnokai is, akik segítettek megörökíteni Isten üzeneteit.

Olvassuk el Jer 36:1-4; Róm 16:22; 1Kor 16:21; Kol 4:15-18 és 2Thessz 3:17 verseit! Mit tudhatunk meg ezekből a bibliaszövegekből az írnokokról?

Az újszövetségi időktől kezdve tudjuk, hogy az írnokok viasztáblára írták fel annak az üzenetnek a vázlatát, amit az író el akart mondani, és utána fogalmazták meg a végleges szöveget. A levél írója előbb átnézte az iratot, hogy biztos legyen benne, az jut el az olvasóhoz, amit közölni akart.

Ellen White-nak is volt több segítsége az írásban. A következők miatt:

1. Csak 9 éves koráig járt iskolába, és tudatában volt annak, hogy írói képességeinek korlátai vannak. „Nem vagyok nyelvész. Ha az Úr segít, 45 évesen próbálok meg jártasságot szerezni e tudományban. Isten segítségemre lesz. Hiszem, hogy így lesz" (Ellen G. White: Selected Messages. 3. köt. 90. old.). Ezért néhány titkára kéziratszerkesztőként segítette munkáját.

2. Rendkívül sokat kellett írnia, ezért szüksége volt segítségre. „Férjem halála után hűséges segítők csatlakoztak hozzám, akik fáradhatatlanul másolták a bizonyságtételeket, és készítették elő a cikkeket nyomtatásra" (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 1. köt. 46. old.).

3. Legtöbb könyvét nem könyvnek írta, hanem korábbi írásaiból állították öszsze azokat, ezért külön segítségre volt szükség elkészítésükhöz. Marian Davis volt Ellen White könyvszerkesztője. „Veszi a folyóiratokban megjelent cikkeimet, és üres lapokból álló könyvekbe ragasztja azokat. Minden általam írt levélből nála is van egy példány. Miközben Marian az egyik könyv bizonyos fejezetét állítja össze, eszébe jut, hogy már írtam valamit abban a témában, ami még jobban kifejezi azt az üzenetet. Elkezdi keresni, és ha megtalálta, megnézi, valóban jobban megvilágítja-e a fejezet mondanivalóját, és ha igen, hozzáilleszti. A könyvek nem Marian könyvei, hanem az enyéim, hiszen az én írásaimból állította össze azokat" (Ellen G. White: Selected Messages. 3. köt. 91. old.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: