LÁTOMÁSOK ÉS FIZIKAI JELENSÉGEK

Mit tudhatunk meg a következő versekből arról, hogyan hatottak a mennyei látomások egyes bibliai prófétákra? Dán 10:7-9, 17-18; ApCsel 9:1-5; Jel 1:17

Egy mennyei lény jelenlétében állni hatalmas élmény lehet. Dániel, Saul (a későbbi Pál apostol) és János a földre esett, amikor mennyei látomást kaptak. Dániel ezt írta: „semmi erő sem marada bennem", János pedig így fogalmazott: „leesém az ő lábaihoz, mint egy holt".

Ellen White e szavakkal ecseteli saját tapasztalatát: „Mivelhogy oly gyakran megkérdeznek látomásbeli és látomás utáni állapotomról, ezt tudom mondani: Amikor az Úr jónak látja, hogy látomást adjon, akkor Jézus és az angyalok társaságába kerülök, és a körülöttem lévő földi dolgok teljesen eltűnnek. Nem látok annál tovább, mint ameddig az angyal elkísér" (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 1. köt. 34. old.).

1868-ban James White a következő leírást adta felesége fizikai állapotáról, amikor éppen látomást kap: „1) Semminek nincs tudatában, ami körülötte történik. 2) Nem lélegzik… Ezt többször is bizonyították azzal, hogy lenyomták mellkasát, befogták száját, orrát. 3) Amikor elkezdődik a látomás, izmai abban a pillanatban megfeszülnek, ízületei megmerevednek, annyira, hogy semmilyen külső erő nem képes megmozdítani. 4) Amikor véget ér a látomás, még ha fényes nappal van is, vagy jól megvilágított a helyiség, szeme előtt teljes a sötétség. Csak fokozatosan nyeri vissza a látását, és veszi észre a szemétől csupán néhány centiméternyire tartott legfényesebb tárgyat is" (Life Incidents. Battle Creek, Mich., 1868, Steam Press. 272. old.).

Sokan megfigyelték Ellen White-ot látomás közben. Joseph Bates például ezt írta róla: „Többször láttam, amikor látomást kapott, még a Maine állambeli Topsham-ben is. Aki jelen volt ezeknél az izgalmas jeleneteknél, tudja, milyen érdeklődéssel és feszült figyelemmel követtem minden szót és mozdulatot, hogy észrevegyek bármit, ami netalán csalásra vagy okkult befolyásra utalhatott volna. Hálás vagyok Istennek a lehetőségért, hogy másokkal együtt én is tanúja lehettem ezeknek a dolgoknak. Teljes bizonyossággal állíthatom: hiszem, hogy ez Isten munkája" (Christian Experience and Teachings of Ellen G. White. 89. old.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: