TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A Szentlélek egyik ajándéka a prófétálás. Ez az ajándék a maradék egyház egyik ismertetőjele, ami Ellen G. White szolgálatában nyilvánult meg. Az Úr hírnökeként írt művei az igazság maradandó és hiteles forrásai, amelyek az egyházat vigasztalják, vezetik, tanítják és helyreigazítják. Továbbá nyilvánvalóvá teszik, hogy a Biblia az a mérce, amellyel minden tanítást és tapasztalatot ellenőrizni kell" (A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. Budapest, 2002, Advent Kiadó. 232. old.).

Ha az Ószövetségben tanulmányozzuk a maradék gondolatát, felfedezünk néhány igen érdekes jellemzőt. Ezek közül talán az egyik legfontosabb, hogy a Bibliában végig azok voltak a maradék tagjai, akik több világosságban éltek másoknál. Noé világosságot nyert a közelgő vízözönre vonatkozóan. Ábrahám az igaz Istenről kapott világos kijelentést. Izráel népe a szent sátorban imádta az Urat, míg pogány szomszédaik gyermekeket áldoztak fel az oltárokon, vagy macska-, bika- és más állatszobrok előtt borultak le. Röviden tehát, a maradék gondolata inkább az igazság kinyilatkoztatásával és Isten jellemével kapcsolódik össze, mint azok szentségével, akik birtokában voltak e tudásnak. Mi ebben a lényeg? Az, hogy a maradék tagjának lenni csak nagyobb világosságot jelent, és ezzel a világossággal fontos felelősségek is helyeződnek ránk. Azt viszont nem jelenti, hogy automatikusan miénk az üdvösség; vagy hogy akik nem részei a maradéknak, azok kárhozottak. A szent történelem igen szomorú tanulsága, hogy Isten maradék népének sok tagja nemcsak nem élt a kapott világossággal, hanem gyakran lázadt is ellene.

„Megrepedt nádat nem tör el…" (Ézs 42:3)

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Milyen fontos üzenetet találnak Lk 12:48 versében azok, akik hiszik, hogy a maradék egyház tagjai?

2. Önteltnek és kirekesztőnek tűnhet az a kijelentés, hogy mi vagyunk „a maradék egyház". Mégis miért fogadható el az, hogy az utolsó napokban Istennek van egy népe, amelyre különleges üzenetet bízott? Beszélgessünk ezekről a kérdésekről!

3. Ha a maradék tagjának lenni nem jelent biztosítékot az üdvösségre, akkor mi hasznunk származik a tagságból?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: