A MARADÉK EGYHÁZ

Eddigi tanulmányainkból megértettük, hogy Jel 12:17-ben „az ő magvából valók" kifejezés Isten látható, maradék egyházára vonatkozik, amit két jellemző vonásról lehet felismerni: 1) megőrzik Isten parancsolatait, ahogyan Isten adta azokat a Sínai-hegyen, beleértve a szombat parancsát is; és 2) náluk van „a Jézus Krisztus bizonyságtétele", ami a prófétaság lelke, vagyis a prófétaság ajándéka.

A szombatünneplő adventista mozgalom már az 1863-ban történt megszervezésétől kezdődően magáénak tekintette e két azonosító jelet. Adventistaként hirdetjük a Tízparancsolatot, beleértve a hetedik napot, a szombatot, és hisszük, hogy egyházunknak adatott Jézus bizonyságtétele – azaz, Isten munkája nyilvánult meg Ellen G. White életében és szolgálatában.

Tehát a Hetednapi Adventista Egyház nem csupán egy a sok egyház közül, hanem a próféciák által előre bemutatott közösség. Isten határozott céllal hívta életre: azért, hogy a haldokló világnak hirdesse a hármas angyali üzenetet.

Mi történik Jel 14:6-12 verseiben, ami rávilágít Isten végidei népének jellemzőire? Milyen elemek jönnek be e képbe, és létezésünk, elhívatásunk milyen igei alapját találjuk meg e szakaszban?

Hetednapi adventistaként hisszük, hogy Isten maradék egyházának tagjai vagyunk. A maradék egyházzal való azonosulásunk azonban nem biztosít számunkra kivételes helyet Istennél. Előfordulhat, hogy valaki a maradék nép tagja, mégis elvész! Nem biztosítja az üdvösséget az egyházban való tagság! Egyénileg üdvözülünk, nem testületileg. Hatalmas kiváltság és felelősség az egyház tagjaként élni, mert szent elhívást kaptunk, de az egyháztagság nem jelent nagyobb biztosítékot az üdvösségre, mint az, ha valaki az ószövetségi korban Izráel népe tagjának született (Jer 8:20).

Mi az üdvösség egyetlen biztosítéka, és hogyan nyerhetjük azt el?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: