A PRÓFÉTASÁG LELKE

Jel 19:10 így szól: „…mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke". A „prófétaság lelke" kifejezés egyedül itt jelenik meg a Szentírásban. Vajon mit jelent? (1Kor 12:8-10, 28; Ef 4:11)

A „prófétaság lelke" kifejezéssel legközelebbi párhuzamot 1Kor 12:8-10-ben találunk. Ott Pál apostol a Szentlélekre utal, aki más ajándékok között a prófétaság ajándékát is adja (charismata); aki pedig ezt az ajándékot kapja, az próféta.

Nos, ahogy azt 1Kor 12:28-ban is látjuk, akiknél megvan a prófétaság ajándéka (10. vers), prófétának mondatnak, és Jel 22:8-9-ben szintén prófétáknak nevezi az Írás azokat, akikben megvan a prófétaság lelke (Jel 19:10). „És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke" (Jel 19:10).

„…leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd" (Jel 22:8-9).

A helyzet a két szakaszban ugyanaz. János leborul az angyal lába elé, hogy imádja őt. Az angyal válasza mindkét esetben szinte azonos, ám ami különbözik, az igen fontos. Jel 19:10-ben így mutatja be a testvéreket: „akiknél a Jézus bizonyságtétele van". Jel 22:9-ben pedig János atyjafiait egyszerűen „prófétáknak" nevezi. Ha a protestáns bibliamagyarázati elvet – igét igével magyarázni – érvényesnek tartjuk, akkor ebből az összevetésből arra kell következtetnünk, hogy a Jel 19:10-ben említett „prófétaság lelke" az a prófétai ajándék, amit nem általánosságban a gyülekezeti tagok kapnak, hanem csak azok, akiket Isten prófétának hív el.

Ez nem kimondottan adventista magyarázat. Herman Strathmann, evangélikus teológus ezt mondja az atyafiakról, „akiknél a Jézus bizonyságtétele van" (Jel 19:10): „A párhuzamos szöveg, Jel 22:9 alapján az atyafiak, akikre ez az ige utal, nem általában a hívőket jelöli, hanem a prófétákat… Ha náluk van a marturia Iesou [Jézus bizonyságtétele], és a prófétaság lelke, akkor próféták" (Theological Dictionary of the New Testament. 4. köt. 501. old.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: